KOTT-Julkaisut

Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2000, 2004, 2008 ja 2012:n aineistoa on käytetty useissa tutkimuksissa tai opinnäytetöissä ja saatuja tuloksia on käytetty merkittävänä taustatietona lukuisissa esitelmissä ja julkaisuissa. Esitelmistä listassa ovat mukana sellaiset, joista on tiivistelmä kongressijulkaisussa.

2018

Grenman M., Oksanen A., Löyttyniemi E., Räikkönen J., Kunttu K.: Mikä opiskelijoita liikuttaa? Liikunnan merkitykset ja niiden yhteys koettuun hyvinvointiin ja liikunnan määrään. Liikunta & Tiede 55, 2–3/2018. Saatavilla Internetissä.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT

 • Keinänen, M., Martin, M., Lindfors, O.  Vastavuoroisuuden kehitys epävakaan persoonallisuuden mentalisaatioryhmäterapiassa. Psykoterapiatutkimuksen päivät, Jyväskylä. Abstrakti kongressijulkaisussa.
 • Komulainen A, Ramberg A: Virtual Health Promotion And Self-assessment ln Future Oral Health Services. International Association for Dental Research. The 96th General Session of the IADR. 24.7-27.7-2018, Lontoo, Englanti. Posteri.
 • Komulainen A, Ramberg A: Virtual Health Promotion And Self-assessment ln Future Oral Health Services. Hammaslääketiedepäivät. 22.11-24.11.2018. Helsinki, Suomi. Posteri.
 • Kunttu, K. Nuorten kohtaaminen opiskeluterveydenhuollossa. Duodecim, Pohjolan lääkäripäivät 23.2.2018
 • Martin, M.  Sigh of relief – Breathing as a tool for a therapist. Workshopesitys Nordic Association for Clinical Sexology (NACS) konferenssissa, Turussa. Abstrakti kongressijulkaisussa. 

2017

Almonkari M: Sosiaalinen jännittäminen opiskelutilanteissa. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 5.6.2017 (ote00045). Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen.

Grénman M, Räikkönen J.: Taking the first step - From Physical inactivity towards a healthier lifestyle through leisure walking. In the Routledge´s International Handbook of Walking, M. Hall, Y. Ram, N. Shoval (Eds.). Routledge.

Kunttu K, Pesonen T, Saari J.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Student Health Survey 2016. A national survey among Finnish university students. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön julkaisuja 48, Helsinki.

Lagström H, Luoto S, Mäkelä J, Iirola J, Kunttu K.: Terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevat tekijät korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääk. Aikak. 2017; 54 (2): 104120. Saatavilla.

Oksanen A, Laimi K, Björklund K, Löyttyniemi E, Kunttu K.: A 12-year trend of psychological distress: National study of Finnish university students. Cent Eur J Public Health 2017; 25(2):113-119.

Pörhölä M.: Kiusaaminen opiskelijoiden keskuudessa. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2017 (ote00046). Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen.

Salmela-Aro K, Read S.: Study engagement and burnout profile in higher education. Burnout Research 2017; 7: 21-28.

Salminen E.: Korkeakouluopiskelun ja vanhemmuden yhteensovittaminen Suomessa: hyvinvointia ja haasteita. Yhteiskuntatutkimuksen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2017

Tossavainen M.: Haitallinen netinkäyttö ja rahapelaaminen julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Kustannus Oy Duodecim 7.4.2017 (ote00093). Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT

 • Floreén M. Wellbeing of Finnish university students aroused by the same sex. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.
 • Honkalampi K, Flink N, Sinikallio S, Evans C, Kunttu K. CORE-10 korkeakouluopiskelijoiden psyykkisen ja somaattisen terveyden mittarina. Tuntematon korkeakoulutus - Korkeakoulututkimuksen XIII kansallinen symposium 31.8 -1.9.2017, Jyväskylä.
 • Honkalampi K, Laitila A, Evans C, Kunttu K. CORE-OM validointitutkimus ja sen lyhytversion käyttö korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa. Terveyspsykologian päivät 31.10-1.11.17, Helsinki.
 • Koiso-Kanttila S, Vilska S, Pesonen T, Kunttu K. The experience of sexuality, somatic and mental health among university students in Finland. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.
 • Kunttu K. Mental health problems and stress among Finnish university students in the 2000s in comparison to the 1960s and 1970s. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium. posteri
 • Kuusela M, Kunttu K. Mental health and differences in the use of mental health care services between students of academic universities and universities of applied sciences. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.
 • Marttinen E, Read S, Salmela-Aro K, Kunttu K. Academic engagement and burnout profiles among Finnish university and applied-university students. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.
 • Miettinen H, Sormunen M, Tossavainen M, Kunttu K, Turunen H. Internet use among undergraduate higher education students: Findings from Finnish university health survey. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.
 • Miettinen H, Sormunen M, Tossavainen M, Kunttu K, Turunen H. Finnish higher education students' Internet habits for studying and free-time activitites, and associations with health-related behaviours. Fourth Summer School on Higher Education, 30-31.8.2017, Jyväskylä, Finland.
 • Salonen U, Hätönen T, Kunttu K. Eating disorders among Finnish university students. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.
 • Tipuri M, Vuorinen A, Kunttu K. The university students' self reported oral hygiene habits in the years 2000-2016. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.
 • Vuorinen A, Tipuri M, Kunttu K. Trends in the consumption of soft drinks, sweets and chocolate among Finnish university students. The 19th EUSUHM Congress, 6.-8.9.2017, Leuven, Belgium.

 

2016

Huhtela O., Näpänkangas R., Joensuu T., Raustia A., Kunttu K., Sipilä K.: Self -raported bruxism and symptoms of temporomandibular disorders in Finnish university students J Oral Facial Pain Headache. 2016 Tutkielma

Pohjola V., Rekola A., Kunttu K., Virtanen J.I.: Association between dental fear and oral health habits and treatment need among university students in Finland: a national study, BMC Oral Health. 2016. 16:26, DOI:10.11.86/s12903-016-0179-y

Keskitalo S.: Opiskelu-uupumuksen ja opiskeluinnon yhteys yliopisto-opiskelijoiden työssäkäyntiin ja opintojen etenemiseen. Pro Gradu -tutkielma

Saarinen P.: Korkeakoulukiusaamisen yhteys opiskelijan opiskelukykyyn ja opintomenestykseen, Puheviestinnän pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto 2016.  

2015

Ala-Vennan S.: Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus, Pro gradu –tutkielma  

Hentilä A., Miettinen I., Kunttu K., Tammelin T., Venojärvi M., Korpelainen R.: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000–2012. Liikunta & Tiede 2015:52(1), 64–69. 

Kuitunen E.: Univaikeuksien trendit ja yhteys psyykkisiin häiriöihin korkeakouluopiskelijoilla vuosina 2000–2012, Pro gradu -tutkielma    

Pörhölä M., Cvancara K., Kaal E., Tampere K., Torres B.: Cross-cultural comparisons of bullying among university students: perspectives from Argentina, Estonia, Finland and United States. Kirjassa Cowie Helen, Myers Carrie Anne (toim.) Bullying Among University Students. Cross-national perspectives, Routledge 2015

Tossavainen M.: Kun aikuisen internetin käyttö on haitallista. Suomen Lääkärilehti 2015: 70 (6); 324-325.  

Tossavainen M.: Raising up or overbearing down – a bidirectional effect of internet on students’ wellbeing. 1st International-Anatolian Congress on Sexual Health and Disorders 1.-3.5.2015.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT - EUSUHM, Tallinna 4.-5.6.2015

Pörhölä M.: Bullying among university students in four countries: associations with health and wellbeing.  

Tossavainen M.: Raising up or laying down – a bidirectional effect of internet on students’ wellbeing     

Kuusela M., Kunttu K.: The health behavior and BMI of male Finnish university students (esitelmä)   

Kunttu K., Hentilä A., Miettinen I.: Bodyweigth trends among Finnish university students in 2000-2012    

 

2014

Vuorinen A, Kunttu K, Tipuri M, Kokko M, Pesonen T. Oral health behaviour determinants among internet heavyusers of university students. European Association of Dental Public Health EADPH-Congress 12.-13.6.2014, Göteborg.

Oksanen AM, Laimi K, Löyttyniemi E, Kunttu K. Trends of weekly musculoskeletal pain from 2000 to 2012: National study of Finnish university students. European Journal of Pain 2014; Early view Online 30 MAR 2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejp.2014.18.issue-9/issuetoc  

2013

Heiskanen H. Livelihood and physical activity among Finnish higher education students. Master’s Thesis, University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences, 2013.     

Lehtonen K, Hakonen H. Basic information on civic activity in Finnish sports: Participation and volunteer work i sports clubs. English summary. LIKES -Researsh Center for Sport and Health Sciences, Jyväskylä, Finland. Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja, Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa

Newsletter, EUSUHM 1;2013, Student Health Survey 2012: a national survey among Finnish university students    

Valtion liikuntaneuvosto: Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. (Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa Kati Lehtonen & Harto Hakonen, LIKES-tutkimuskeskus ja Liikunta- ja urheiluseuroja koskeva tietopohja ja sen kehittäminen, Pasi Koski, Turun yliopisto). Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:6

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT - EUSUHM, Lontoo 27.-29.6.2013

 • Huhtela-Siikaluoma O. Prevalence of facial pain and bruxism in University and College students        
 • Irmola M. "Are you nibbling away your own teeth"? A dental health promotion project    
 • Kokko M. Harmful gambling and use of internet among University students: How to intervene?    
 • Kunttu K. Nationwide health surveys among Finnish university students in 2000, 2004, 2008 and 2012   
 • Tipuri M, Vuorinen A. Caries management - better without filling   
 • Vuorinen A, Kunttu K, Tipuri M, Kokko M, Pesonen T. Oral health behaviour determinants among internet heavy users of university students             
   

2012 

Almonkari M, Kunttu K. Korkeakouluopiskelijoiden jännittämiskokemusten yhteys opiskelukykyyn. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2012:7–27.

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. The desire for children and awareness about the impact of age on female fertility. Gynaecology Forum Vol. 17, No. 3, 2012.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2012

Björklund K. Students´experiences of violence: a student health care perspective, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Pörhölä M. How experiences of bullying affect the well-being of students, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Salmela-Aro K. Prevention of study burnout and promotion of study engagement, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

POSTERIT

Hartikainen S, Ylikomi R, Developing crisis intervention process model in Tampere unit of Finnish Student Health Service, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Hyypiä M-L, Palmi A, Sankala P. Teamwork - oppurtunity to help students with multiprofessional work, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Kokko M, Hartikainen S, Raiski T-L. Harmful gambling and use of internet among university students: how to intervene, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Kunttu K. Nationwide health surveys among university students in 2000, 2004, 2008 and 2012, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Pöntys K, Vuorinen A, Tipuri M. The need of dental treatment among the university students with intact denture, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Tipuri M, Vuorinen A, Pöntys K. Oral Health status among Tampere University students in 2010, The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. The desire for children and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students, EUSUHM 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi. 

Salonen U, Saari S. How to work with victims of acute traumatic events: Multiprofessional crisis team at the FSHS (Helsinki-Espoo), The 16 th Nordic Congress for Student Health 13.-14.9.2012, Helsinki, Suomi.

2011

Björklund K, Heiskanen M, Kokko M. Opiskelija internetissä - kuin kala vedessä vai kiinni verkossa. Korkeakouluopiskelijoiden rahapelaaminen ja internetin käyttö. YTHS ja THL. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 16/2011.  

Lagström H. Opiskelijoiden ruokatottumukset. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011:190-194.

Miettinen I, Kunttu K. Korkeakouluopiskelijoiden liikunta. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 198-201.

 

Nieminen A. A comparative analysisis of questionnaires assessing mental health, stress and burnout. Master thesis, Hogeschool Universiteit Brussel, May 2011.

 

Pirskanen M, Pietilä A-M. Päihteiden käyttö ja päihteettömyyden edistäminen. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 179-88.

 

Puusniekka R, Kunttu K. Miltä opiskelukyky näyttää tutkimusten valossa? Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 36–40.

 

Pörhölä M. Kouluaikaisten kiusaamiskokemusten vaikutus nuoren aikuisen hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 46–48.

 

Rönnemaa A.-M. Rokotukset ja matkailuneuvonta. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 117–119.

 

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2011; Early Online, 1–8. pdf  

 

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K.  Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care April 2011;16: 108-115.


ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2011

Virtala A, Kunttu K, H, Huttunen T. Sexual orientation and behaviour among Finnish university students, EUSUHM 9.-11.6.2011, Moscow, Russia

Rönnemaa A, Paajanen P, Huttunen T, Kunttu K. Mental symptoms among Finnish students with asthma, EUSUHM 9.-11.6.2011, Moscow, Russia

Salmela-Aro K, Kunttu K. Study burnout engagement at higher education, EUSUHM 9.-11.6.2011, Moscow, Russia

 

2010

Björklund K.: Stalking and violence victimization among Finnish university students. (Dissertation) Helsinki: University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Psychology 65:2010. Tiivistelmä

Björklund K, Häkkänen-Nuholm H, Huttunen T, Kunttu K.: Violence victimization among Finnish university students: prevelence, symptoms and health care usage. Social Science & Medicine 2010 May;70(9):1416-22. Epub 2010 Feb 12.

Håkans F, Laurén A.: Stress och förvärvsarbete bland universitetsstuderande. Avhandling pro gradu. Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet, Åbo Akademi, 2010.     

Salmela-Aro K, Kunttu K.: Study burnout and engagement in higher education. Unterrichtswissenshaft 2010; 38(4):318 - 333.    

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K.: Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 2011; Early Online, 1–8.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2010

Kunttu K.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 200, 2004, 2008. (posteri) Tutkimus perusterveydenhuollossa -seminaari, järj. Duodecim ry, Apollonia ry, Suomen Akatemia 7.5.2010.

Paajanen P, Kunttu K, Huttunen T.:  Asthma controls among Finnish university students. (posteri) Tutkimus perusterveydenhuollossa -seminaari, järj. Duodecim ry, Apollonia ry, Suomen Akatemia 7.5.2010.

2009

Jauhiainen J, Korkeaoja L, Lavikainen E, Niemelä A, Penttilä J: Silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 32/

2009. Kunttu K.: Yhteisöt terveyden tukena (kolumni). Aikalainen N:o 8/8.5.2009.

Kunttu K, Huttunen T.:
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 45, 2009.  

Opetusministeriö: Opiskelijaperheet ja opintotuki. Helsinki: Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:14. saatavissa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Opiskelilijaperheet_ja_opintotuki.html?lang=fi

Salmela-Aro K.: Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto-ja ammattikorkeakouluopiskelijoille.   Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 46, Helsinki 2009. 

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2009

Björklund K, Häkkänen-Nuholm H, Huttunen T, Kunttu K.: Violence victimization among Finnish university students - how should student health care respond to it? 15th EUSUHM Congress. Youth Health Care in Europe 23.-25.9.2009, Leiden, The Netherlands.

Kunttu K.: Smoking among Finnish University Students 1958-2008, EUSUHM 23.-25.9.2009, Leiden, the Netherlands.

Lahti I: Finnish university students and addiction to the web and games. 15th EUSUHM Congress. Youth Health Care in Europe 23.-25.9.2009, Leiden, The Netherlands.

Nuutinen M, Pöntys K, Tipuri M, Vuorinen A, Kunttu K, Huttunen T.: Symptoms Related to Temporomandibular Disorders (TMD) among Finnish University Students, posteri EUSUHM 23.-25.9.2009, Leiden, the Netherlands

Paajanen P, Kunttu K, Huttunen T.: Asthma controls among Finnish University Students, posteri EUSUHM 23.-25.9.2009, Leiden, the Netherlands

Pöntys K, Tipuri M, Vuorinen A, Kunttu K, Huttunen T.:Oral Symptoms among Finnish University Students, posteri EUSUHM 23.-25.9.2009, Leiden, the Netherlands

Rönnemaa A-M, Kunttu K,.: Pre- Travel Preparations and Travel Risks of University Students in Fnland, (pdf), 11 th Conference of the International Society of Travel Medicine (CISTM 11), Budapest, Hungary, May 24-28, 2009

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T.: Fertility awareness, childbearing, and desire to have children, EUSUHM 23.-25.9.2009, Leiden, the Netherlands

2008

Castren J.: Sähköinen viestintä ja verkkoneuvontapalvelu osana yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltoa (väitöskirja). Acta Universitatis Tamperensis 1367. Tampereen yliopisto. Tampere: 2008.

Castren J, Huttunen T, Kunttu K.: Users and non-users of web-based health advice service among Finnish university students - chronic conditions and self-reported health status (a cross-sectional study). BMC Medical Informatics and Decision Making 2008, 8:8, Published: 31 January 2008, http://www.biomedcentral.com/1472-6947/8/8

Björklund K.: Victimisation and health among Finnish university students. Nordic Conference on Student Health. Esitelmä 18.-19.9.2008, Kööpenhamina, Tanska

Piha J, Kunttu K, Hurme S.: Premature ejaculation among 1,110 university students. Sexologies 2008;17:129-130.

Piha J, Kunttu K, Hurme S.: Premature ejaculation among 1, 110 university students. 9th Congress of the European Federation of Sexology. Esitelmä 13.-17.4.2008, Rooma, Italia

2007

Almonkari M.: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa (väitöskirja). Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä studies in humanities 86, 2007

Castrén J, Huttunen T, Kunttu K.: Yliopisto-opiskelijat ja sähköiset terveyspalvelut. Suomen Lääkärilehti 2007;62 (27-31): 2679-83.

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T, Virjo I.: Sexual intercourse and current contraceptive use among university students in Finland. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. Feb.8;2007.

Virtala A.: Family planning among university students in Finland (Yliopisto-opiskelijoiden perhesuunnittelu Suomessa ). Acta Universitatis Tamperensis; 1218, Tampereen yliopisto, Tampere 2007. Sähköinen versio sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 604, Tampereen yliopisto 2007.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2007

Castrén J, Huttunen T, Kunttu K.: Sähköisen terveysneuvontapalvelun käyttö opiskeluterveydenhuollossa. Yleislääkäripäivät Turussa 29-30.11.2007

Almonkari M.: Communication apprehension and speech anxiety among Finnish university students. 14th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Tampere, Finland 6.-9.6.2007.

Castren J, Kunttu K, Huttunen T.: Use of web-based health counselling service among Finnish unversity students. 14th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Tampere, Finland 6.-9.6.2007.

Pöntys K, Tipuri M, Marinescu-Gava M, Vuorinen A, Kunttu K, Huttunen T.: The use of sugar-containing foods among Finnish university students. 14th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Tampere, Finland 6.-9.6.2007.

Pöntys K, Tipuri M, Vuorinen A, Marinescu-Gava M, Kunttu K, Huttunen T.: The use of sugar- containing foods among Finnish university students, EADPH congress abstract book, 12th Congress of the European Association of dental Public Health September 20-22, 2007 Leuven, Belgium.

Tipuri M, Vuorinen A, Kunttu K, Huttunen T.: Oral health related behaviour among female Finnish university students who has abnormal attitude to food and eating. 14th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Tampere, Finland 6.-9.6.2007.

Tipuri M, Pöntys K, Marinescu-Gava M, Vuorinen A, Kunttu K, Huttunen T.: Oral hygiene habits and the use of dental services among Finnish university students; EADPH congress abstract book, 12th Congress of the European Association of dental Public Health September 20-22, 2007 Leuven, Belgium.

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T, Virjo I.: Childbearing and desire to have children among university students in Finland. 14th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Tampere, Finland 6.-9.6.2007.

Virtala A. Kunttu K, Huttunen T, Virjo I.: Childbearing and the desire to have children among university students in Finland. Emerging trends in sexual and reproductive health. Abstract Book, 1st Nordic Research Seminar in Global Health 10 -12. 9. 2007, NordicSchool of Public Health, Gothenburg, Sweden

Vuorinen A, Pöntys K, Tipuri M, Marinescu-Gava M, Kunttu K, Huttunen T.: Oral hygiene habits and the use of dental services among Finnish university students in years 2000 and 2004. 14th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Tampere, Finland 6.-9.6.2007.

2006

Kunttu K, Almonkari M, Kylmälä M, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden esiintymisvarmuus ja esiintymisjännitys opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2006;43-320-330.

Kunttu K, Martin M, Almonkari M.: Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? Suomen Lääkärilehti 2006; 61 (44): 4585 - 4588. Taustatietona YOTT2004 ym.

Kurri E.: Opintojen pitkittymisen dilemma. Tutkimus opintojen sujumattomuustekijöistä yliopistoissa ja niihin vaikuttamisen keinoista. Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs. 27/2006. Opiskeluterveydenhuollon opas, STM 2006. Taustatietona YOTT2000 ja 2004 ym. Pulkkinen M. Opiskelijoille suunnattu tyypin 2 diabeteksen riskitekijöiden arviointilomake. Helsingin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjeman erikoistumisopintojen kehittämistyö, 2006. Taustatietona YOTT2004.

Saari M.: Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Stressin, sukupuolen ja sosiaalisten suhteiden yhteydet yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttöön. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto, 2006.

Virtala A, Kunttu K.: Jäävätkö yliopisto-opiskelijoiden toiveet lasten saamisesta haaveeksi? Suomen Lääkärilehti 2006; 61;27-32.

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T, Virjo I .: Childbearing and the desire to have children among university students in Finland. Acta Obstetricia et Gynecologica 2006; 85:312-316.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2006

Almonkari M.: Coping with speech anxiety (esitelmä). Den 13. Nordiska kongressen i studenthälsovård 18.-19.9.2006, Uppsala, Sverige. Taustatietona YOTT2004.

Almonkari M.: Coping with speech anxiety (esitelmä). Den 13. Nordiska kongressen i studenthälsovård 18.-19.9.2006, Uppsala, Sverige. Taustatietona YOTT2004.

Castrén J, Kunttu K, Huttunen T.: Use of eHealth Services among Finnish University Students (esitelmä). The 13:th Nordic Congress for Student Health Care 18.-19.9.2006, Uppsala, Sweden.

Castrén J, Kunttu K, Huttunen T.: Use of eHealth Services among Finnish University Students. 6th Nordic Conference on eHealth and Telemedicine 30.8-1.9.2006, Helsinki, Finland.

Castrén J, Kunttu K, Huttunen T.: Use of eHealth Services among Finnish University Students. MEDNET 2006, 11th World Congress on the Internet in Medicine 14. - 19.10.2006, Toronto, Canada.

Mäkelä L, Rönnemaa A-M.: Allergiska studenters vårdkonsumption vid Studenternas Hälsovårdstiftelse (posteri). Den 13. Nordiska kongressen i studenthälsovård 18.-19.9.2006, Uppsala, Sverige.

Kunttu K.: Oireilevan opiskelijan viesti (esitelmä). Valtakunnalliset Lääkäripäivät 10.1.2006. Taustatietona YOTT2004 ja 2000.

2005

Kleemola L.: Korkeakouluopiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi ja päihteiden käyttö. Tampereen yliopisto, psykologian laitos, Seminaarityö 2005.

Koski M, Lusenius M, Viiri E.: Yliopisto-opiskelijoiden ruokatottumuksia 2000 ja 2004. Turun ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö 2005.

Kunttu K.: Kaad liiveihis ryypp... Myötäote, Elämäntapaliiton mielipidelehti 2005; (3): 8 - 9. Taustatietona YOTT2000 ja 2004 ym.

Kunttu K.: Opintojen ohjaus ja opiskelijan hyvinvointi. Julkaisussa Hukari A. toim. Opettajatuutorin opas, Teknillinen korkeakoulu, 2005: 29 - 33. Taustatietona YOTT2004.

Kunttu K, Virtala A.: Opiskelijaterveydenhuolto, julkaisussa Yleislääketiede, Kustannus Oy Duodecim, 2005:328 - 336. Taustatietona YOTT2000 ja 2004.

Kunttu K, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 , 2005. Liitetaulukot
Laaksonen E.: Yliopisto- opiskelijoiden psyykkinen oireilu ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 38, Helsinki 2005.

Mannisenmäki E, Valtari M.: Valmistumisen vallihaudalla - Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa (Sitra 274) Edita Publishing Oy 2005.

Rousku M.: Yliopisto-opiskelijoiden terveyskäyttäytyminen. Tutkimus sukupuolten välisistä terveyseroista. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka, seminaarityö 2005.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2005

Almonkari M.: Opiskeluelämän vuorovaikutussuhteet yliopisto-opiskelijoiden (esitelmä) kokemana. Puheviestinnän päivät 14.10.2005 Jyväskylän yliopisto. Taustatietona YOTT2004.

Castrén J, Kunttu K, Huttunen T.: Korkeakouluopiskelijat ja eTerveyspalveluiden käyttö Suomessa (esitelmä). Telelääketieteen seminaari IV/2005.

Castrén J, Kunttu K, Huttunen T.: Use of eHealth services among Finnish university students (esitelmä). 13th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Dubrovnik, Croatia 12. - 15.10.2005.

Kunttu K, Almonkari M, Kylmälä M, Huttunen T: Public performance anxiety among Finnish university students (posteri). 13th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Dubrovnik, Croatia 12. - 15.10.2005.

Kunttu K, Martin M.: Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? (esitelmä) Turun XXII Lääketiedepäivät 8.-10.11.2005. Taustatietona YOTT2004.

Ollitervo-Peltonen R, Engblom P, Kunttu K, Huttunen T.: Eating disorder frequency among Finnish university students in 2000 and 2004 (esitelmä). 13th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, Dubrovnik, Croatia 12. - 15.10.2005.

2004

Kunttu K.: Korkeakouluopiskelijoiden terveysriskit (katsausartikkeli). Suomen Lääkärilehti 2004; 59: 2913 -2918. Taustatietona YOTT2000 ym.

Kunttu K.: Opiskelijakulttuuri suosii alkoholinkäyttöä. Dialogi (Stakes) 2004; 14: 46 - 49. Taustatietona YOTT2000 ja 2004 ym.  

Kunttu K.: Vapaaehtoista juomista? - Opiskelijoiden alkoholinkäyttötottumukset. www.health.fikesäkuu 2004. Taustatietona YOTT2000 ym.

Kunttu K. (toim.): Oireilevan opiskelijan viesti? Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000-aineistosta. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Kela. Helsinki 2004.

Oireilevan opiskelijan viestin itsenäiset artikkelit:

 • Castrén J, Kunttu K, Huttunen T.: Niska-hartia -oireisen opiskelijan profiili.
 • Engblom P, Ollitervo-Peltonen R, Kunttu K, Huttunen T.: Syömishäiriöisten yliopisto-opiskelijoiden kokema stressi ja voimavarat.
 • Kunttu K, Huttunen T.:Tutkimusten aineisto ja menetelmät.
 • Kunttu K, Huttunen T.: Turkulaisten yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyden, terveyskäyttäytymisen ja terveyspalveluiden käytön erot.
 • Kunttu K, Virtala A, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden koettu terveys ja oireilu.
 • Leikomaa T-M, Kunttu K, Huttunen T.: Nuuskaa käyttävän opiskelijan profiili.
 • Lounasmaa J, Tuori M-R, Kunttu K, Huttunen T.: Opiskelukyky ja otteen saaminen opiskelusta.
 • Ollitervo-Peltonen R, Engblom P, Kunttu K, Huttunen T.: Syömishäiriöisten yliopisto-opiskelijoiden oireilu ja elämäntavat.
 • Rönnemaa A-M, Kunttu K, Huttunen T.: Allergista nuhaa ja silmäsairautta sairastavien opiskelijoiden erityispiirteitä.
 • Saarni U-M, Kunttu K, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden lääkäripalvelujen suurkäyttö sekä kokemukset terveyspalvelujen laadusta.
 • Virtala A, Kunttu K, Huttunen T.: Opiskelijoiden rohdosvalmisteiden ja luontaistuotteiden käyttö.

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2004

Almonkari M.: Coaching confidence. Helping Finnish university students cope with public speaking fear trough multiprofessional cooperation (esitelmä). Den 12. nordiska kongressen i studenthälsovård 2.-3.9.2004, Helsinki. Taustatietona YOTT2000.

Kunttu K, Huttunen T.: Universitetsstuderandenas upplevda hälsa och symptomförekomst (esitelmä). Den 12. nordiska kongressen i studenthälsovård 2.-3.9.2004, Helsinki.

Rönnemaa A-M, Kunttu K, Huttunen T.: Allergisk rinit hos finska studerande (esitelmä). Den 12. nordiska kongressen i studenthälsovård 2.-3.9.2004, Helsinki.

Saarni U-M, Kunttu K, Huttunen T.: Heavy use of FSHS medical services and dissatisfaction with them. Den 12 nordiska kongressen i studenthälsovård 2.-3.9.2004, Helsinki.

Tuori M-R, Lounasmaa J.: Academic self-esteem connected to different aspects of health (esitelmä). Den 12. nordiska kongressen i studenthälsovård 2.-3.9.2004, Helsinki.

2003

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2003

Peltonen R, Engblom P, Kunttu K, Huttunen T.: University students' attitude to eating and to their own weight (esitelmä). 12 th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, 3.-5.9.2003, Ljubljana.

Virtala A, Kunttu K.: The use of dietary supplements and herbal products among Finnish university students (esitelmä). 12 th Congress of European Union for School and University Health and Medicine, 3.-5.9.2003, Ljubljana.  

2002

ESITELMÄABSTRAKTIT KONGRESSIJULKAISUISSA, POSTERIT 2002 

Peltonen R, Engblom P, Kunttu K .: Högskolestuderandes förhållande till sin vikt och till sitt ätande (esitelmä). Den 11. nordiska kongressen i studenthälsovård 19. - 20.9.2002, Bergen.  

2001

Kunttu K, Huttunen T.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia. 45, Helsinki 2001.

Kunttu K, Huttunen T.: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaterveystutkimus 2000. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 3, Turku 2001.