Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus

YTHS:ssä on toteutettu vuosina 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016 valtakunnalliset opiskelijoiden terveystutkimukset, joiden kohteena ovat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto-opiskelijat. Vuodesta 2008 alkaen mukana ovat olleet myös ammattikorkeakouluopiskelijat.

Vuoden 2016 tutkimus on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 2017.

Valtakunnallisesti edustavassa otoksessa oli kahdessa ensimmäisessä tutkimuksessa 5000 opiskelijaa ja myöhemmissä molemmilta koulutussektoreilta 5000 opiskelijaa. Vastausprosentit ovat olleet 63 %, 63 %, 51 %, 44 % ja 31 %.

Tutkimuksissa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Peruskysymykset on toistettu samalla tavoin eri vuosina.

Lisäksi mukana on ollut vaihtuvia erityisteemoja: oppimisvaikeudet, sähköiset terveyspalvelut, internetin käyttö, rahapelaaminen, matkailu, kiusaamis-, vainoamis- ja väkivaltakokemukset, opiskelu-uupumus ja -into, liikunnan kulttuuriset
ja sosiaaliset merkitykset, seksuaaliterveys ja seksuaalinen suuntautuminen, astma, atooppinen ihottuma, pään ja kasvojen alueen kiputilat (narskuttelu), istuminen sekä opiskelun ja perheen yhteensovittaminen. Monet tutkituista aiheista liittyvät opiskelijan työkykyyn, opiskelukykyyn.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen aineistosta on tehty toistasataa julkaisua: väitöskirjoja, tutkimusraporteja, artikkeleita, abstrakteja tai muita kirjoituksia.

Tutkimusten tietoja on hyödynnetty opiskeluterveydenhuollon suunnittelussa ja ohjeistuksissa. Ne ovat myös ohjanneet useita yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeita.

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on LT, dos. Kristina Kunttu. Tutkimushankkeissa tehdään yhteistyötä useiden eri yliopistoissa toimivien tutkijoiden lisäksi mm. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Otus ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Nyyti ry:n kanssa.

 

 

 

 

Terveystutkimukset
2000, 2004, 2008, 2012, 2016
(sisältää perustaulukot) 

 

TAULUKOT
eri taustamuuttujien suhteen

2000   2004    2008     2012 2016 

 

KYSELYLOMAKKEET

suomeksi  2000  2004   2008    2012 2016
 
ruotsiksi   2000  2004   2008  2012 2016

 

2016 tutkimuksen esittely

Julkaisut korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusten aineistoista

Finnish Student Health Survey in English