Tutkimus- ja julkaisutoiminta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimustoiminta on suunnattu yliopisto-opiskelijoiden terveyden, terveyskäyttäytymisen, elämäntapojen, opiskeluympäristön sekä terveyspalvelujen selvittämiseen. YTHS tekee myös tutkimusyhteistyötä ulko-puolisten tutkijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimukset tukevat YTHS:n toiminnan kehittämistä ja niiden antia voidaan soveltaa myös muiden opiskelijoiden terveydenhuollossa.

Tutkimusjulkaisut


Julkaisuluetteloon on koottu opiskelijoiden terveyteen tai terveydenhuoltoon liittyviä tutkimuksia, joissa YTHS tai sen henkilökunta on osallisena tutkijoina tai aineiston keräämisessä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätion tutkimuksia -sarja 
on säätiön oma sarja, jossa julkaistaan kohdeväestömme terveyteen liittyviä tutkimuksia. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja

Terveysneuvonnan tueksi tuotetaan myös käytännönläheisiä oppaita, ohjelehtisiä ja postereita
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita

Tiedustelut ja tilaukset osoitteesta: julkaisutilaukset(at)yths.fi .


Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus (KOTT) YTHS:ssä toteutetetaan neljän vuoden välein valtakunnallinen korkeakoulupiskelijoiden terveystutkimus. Siinä kartoitetaan monipuolisesti opiskelijoiden fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, sosiaalisia suhteita, opiskeluja ja terveyspalvelujen käyttö.

Sähköisestä terveyskyselystä kertyy jatkuvasti aineistoa, jota voidaan käyttää tutkimuksissa

 

YTHS:n tutkimuslupahakemus