Ylioppilaskunnat

Ylioppilaskunnat edistävät opiskelijoiden hyvinvointia vaikuttamalla yliopistossaan sosiaali- ja koulutuspoliittisiin asioihin ja järjestämällä harrastustoimintaa. YTHS toimii tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa. Ylioppilaskuntien sosiaalipoliittiset sihteerit ja vastaavat kuuluvat YTHS:n paikallisiin terveystyöryhmiin.

YTHS on asiantuntijana mukana ylioppilaskuntien hyvinvointitoiminnassa, kuten tuutorien ja muiden toimijoiden koulutukset, hyvinvointiviikot, luentotilaisuudet, tempaukset ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen.Paikalliset terveyden edistämisen hankkeet toteutetaan useimmiten yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa.

Ylioppilaskunnat ovat koko 2000-luvun aktiivisesti osallistuneet opiskelijoiden hyvinvointityöhön ja opiskelukyvyn edistämiseen. Kehrä-hanketta seurasi Kyky-projekti ja Campus Conexus -hanke. Yliopisto-opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyisyyttä edistetty eri toimijoiden yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella. On koottu yhteen ylipistojen hyvät käytännöt opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyden edistämiseksi ja laadittu suositukset yliopistoille opiskelukyvyn edistämiseksi.