Yliopistot

YTHS tukee yliopistojen toimintaa opiskelijoiden opiskelukyvyn edistämiseksi. Olemme mukana yliopistojen hyvinvointi- ja liikuntatyöryhmissä, tuutorien koulutuksessa, uusien opiskeli-joiden infotilaisuuksissa, opiskeluympäristön arvioinnissa ja vaihto-opiskelijoiden valmennuksessa. Asiantuntijuuttamme tarvitaan myös opiskelijoiden elämänhallinnan tukemiseen ja terveysongelmista kärsivien opiskelijoiden kohtaamisessa.

Tiedekuntatasolla käytännön yhteistyöstä huolehtivat tiedekuntayhdyshenkilöt.

YTHS toimii yhteistyössä opintopsykologien ja puheviestinnän opettajien kanssa esiintymistä jännittävien opiskelijoiden kurssitoiminnan järjestämiseksi.

Opiskeluympäristöjen arvioinnissa tärkeitä asioita ovat turvallisuus, yhteisön ilmapiiri, opiskelu-uupumuksen esiintyminen, ergonomiset seikat sekä esteettömyys.

Liikkumaan

YTHS pyrkii lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia terveyden kannalta riittävään liikuntaan.

Hyvä korkeakoululiikunta -suositukset