Päihteet ja opiskelijakulttuuri

On helpompi ottaa kuin leimautua

Alkoholinkäyttö on tietenkin täysin jokaisen oma asia – vai onko?

Kyllä, jos ei aina tarvitsisi selitellä juomattomuuttaan.
Kyllä, jos tarjolla olisi alkoholittomia juomia.
Kyllä, jos alkoholinkäyttö ei olisi niin keskeisessä roolissa opiskelijaelämässä.

Opiskelijayhteisöillä on iso vaikutus opiskelijoiden alkoholinkäyttöön

Sosiaaliset paineet alkoholinkäyttöön ovat vahvoja varsinkin miehillä: "viimeistään siinä vaiheessa, kun porukka alkaa humaltua, aletaan viinaa tai kaljaa tyrkyttää".

Uudet opiskelijat sosiaalistetaan opiskelijayhteisön alkoholi-kulttuuriin tehokkaasti jo ensimmäisenä opiskeluvuotena. Miesten tiedekuntakohtaiset erot alkoholinkäytössä ovatkin isoja. Monet kokevat joutuvansa käyttämään alkoholia enemmän kuin oikeastaan itse haluaisi.

Toisaalta opiskelijoille on tarjolla paljon harrastustoimintaa, jossa alkoholi on sivuroolissa.

Muutosta ilmassa

Opiskelijoiden alkoholikäyttö ei ole enää kasvanut, vaan kääntynyt hienoiseen laskuun. Kulttuurin muutosta suhtautumisessa alkoholinkäyttöön on jo nähtävissä opiskelijamaailmassa. Ylioppilaskunnat alajärjestöineen ovat tärkeimpiä vaikuttajia uudenlaisten toimintatapojen luojina. YTHS on tässä työssä tukena.

10 kysymystä sosiaalisesta vastuusta ja alkoholista:

suomeksi

ruotsiksi

englanniksi


Nyyti tarjoaa päihteettömiä hengailuiltoja


Opiskelijoiden päihdeohjelma
     -  Päihdeohjelman saate


YTHS on mukana valtakunnallisessa Alkoholiohjelmassa 2012-2015


YTHS:n koulutus 2012:
Päihteet, mieli ja opiskelijakulttuurit 2012. Tullaan viisaammiksi näin?


Bile-opas


Holittomat - alkoholittomia juomaohjeitaAlkoholia turvallisesti -julistesarja


Päihteet ja suunterveys -julistesarja