Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus

YTHS:lle, kuten muullekin opiskeluterveydenhuollolle, on asetettu velvoite seurata opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia 3 vuoden välein. YTHS:ssä kutsumme sitä OPY-työksi.

Terveydenhuoltolain 17 §:n 1 momentti:

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein.

Valtioneuvoston asetus koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta 6.4.2011:
Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain.

 

Opiskeluympäristö koostuu fyysisistä opiskeluolosuhteista, opintojen järjestämisestä ja opintojen ohjauksesta, erilaisista oppimisympäristöistä, oppilaitoksen opiskeluyhteisöistä ja opiskelijoiden omista yhteisöistä. Tavoitteena on pyrkiä poistamaan ja minimoimaan terveys- ja turvallisuusriskejä.

Opiskeluympäristön arviointi -lomakkeet:
              
suomeksi
             ruotsiksi

 

 
THL: Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus oppilaitoksessa

 

Savuton Suomi 2040 -verkosto
tukemassa elinympäristömme savuttomuutta