Opiskelijoiden liikunta

Opiskelijoiden liikunnan edistämiseksi teemme yhteistyötä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa, jonka johdolla on tuotettu suositukset korkeakoululiikunnan järjestämiseen sekä arviointiin ja seurantaan. Paikallisesti tärkeitä yhteistyö-kumppaneita ovat yliopistojen liikuntapalvelut sekä ylioppilaskunnat.

YTHS:n terveyden edistämisen teema vuonna 2011-2012 oli Opiskeluterveyttä liikunnalla. Hankkeessa kehitettiin liikunnan neuvonta ja -ohjausmalleja sekä toimintakäytäntöjä.

YTHS osallistui Oulun korkeakoululiikunnan Lähtenyt liikkumaan -hankkeeseen. Hanke on kehittänyt yliopistoliikunnan käyttöön toimintamalleja vähän liikkuvien opiskelijoiden aktivoimiseksi.

Istumisen vähentäminen auttaa terveysriskien pienenemiseen. Runsaan istumisen tiedetään aiheuttavan terveyshaittoja, joita ei voi ehkäistä liikuntasuorituksilla. Vain istumisen vähentäminen auttaa terveysriskin pienentämisessä.

 

 

 

 

PYLLY YLÖS! -materiaalia

    - juliste suom. / engl.

    - julisteet A3

    - kalenteri suom. /engl.