Netti ja pelihaitat

YTHS toteutti yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa hankkeen korkeakouluopiskelijoiden rahapelaamisesta ja netin käytöstä. Hankkeessa tutkittiin näissä ilmeneviä ongalmia ja sen pohjalta suunniteltiin ja luotiin malleja varhaiseen puuttumiseen ja auttamiseen sekä toimintakäytäntöjä  ongelmien estämiseksi.

Opiskelija internetissä - kuin kala vedessä vai kiinni verkossa?: Korkeakouluopiskelijoiden rahapelaaminen ja internetin käyttö. Raportti/Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) 16/2011, Björklund K, Heiskanen M, Kokko M.

Netti- ja peliongelmat ja opiskelukyky -verkkokurssi (1 op/2 op)

Netin käyttö ja nettiriippuvuus (YTHS,Terveystietopankki/Marjo Kokko)

Julisteet
Kuin kala vedessä - vai kiinni verkossa? Löytyykö sinusta?
Kuin kala vedessä - vai kiinni verkossa?
Som fisken i vattnet - eller fångad i nätet? Känner du igen dig? Som fisken i vattnet - eller fångad i nätet? 
               Miska Koivulehto (Marjo Kokko)

Ohjelehtiset Kuin kala vedessä vai kiinni verkossa? / Som fisken i vattnet eller fångad i nätet? / Like a fish in water or caught in the net?
            Terttu Vanonen (Marjo Kokko)

Hankkeen, Korkeakouluopiskelijoiden rahapeliongelmien ja internetin haitallisen käytön tunnistaminen ja puheeksiotto, hankekuvaus löytyy Innokylästä, joka on sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja innovaatiotoimintaa tukeva verkkopalvelu.

Lisää tietoa peli- ja nettiongelmista: Peluuri.fi.