Yhteisöterveys

Sosiaaliset lähiyhteisöt, perhe, oppilaitos, kaveripiiri ja harrastusyhteisö säätelevät vahvasti ihmisen elämäntyyliä. Opiskeluyhteisöt ovat opiskelijoille tärkeitä ja niiden vaikutus on suuri elämäntilanteessa, jossa nuori luo omaa itsenäistä aikuista elämäänsä.

Hyvät opiskelun käytännön järjestelyt, opiskeluyhteisöön kuuluminen ja yliopistolta saatu riittävä ohjaus ja tuki auttavat opiskelijaa jaksamaan. Kaveripiiri ja opiskelijakulttuuri vaikuttavat elämäntyyliin. Esimerkiksi päihteidenkäyttö, liikunnan harrastaminen ja lounasruokailu muotoutuvat paljolti ystävien ja tarjolla olevien mahdollisuuksien mukaan. YTHS:n osaamista tarvitaan terveysongelmien ehkäisyssä ja ilmetessä. 

YTHS:n yhteisöterveystyö on tiimityötä useiden toimijoiden kanssa yhteistyöryhmissä ja verkostoissa. Mukana ovat yliopistot, ylioppilaskunnat, liikuntapalvelut, opiskelijaravintolat, opiskelija-asuntosäätiöt, eri järjestöt, seurakuntien opiskelijatyö jne.

Työn onnistumisesta nauttivat kaikki, opiskelijat parempana opiskelukykynä, yliopistot opiskelujen sujumisena, terveydenhuolto vähentyneenä palvelujen tarpeena.

Opiskeluympäristöjen arviointitoiminta kokoaa yliopistoissa tehdyn yhteisöterveystyön tuloksia yksiin kehyksiin.

 

 

Kristina Kuntun luento:

Miten edistän yhteisöterveyttä ja opiskelukykyä?


Yhteistyökumppaneita

SYL, Suomen ylioppilaskuntien liitto 
Nyyti ry, henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille 
OLL, Opiskelijoiden liikuntaliitto 
Otus, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö
Campus conexus -hanke

CDS-hanke, syrjäytymisen ehkäiseminen AMK:ssa  

EHYT ry ehkäisevä päihdetyö

ESOK - esteetön opiskelu

Samok, Suomen opiskelijakuntien liitto

Unifi, Suomen yliopistot