Silmät ja näkö - rentoutumista ja hyvinvointia...

 

Yleistä | Valaistus | Itsehoitoa?

Yleistä

Silmien väsyminen on hyvin yleinen oire ? lukeminen, päätetyö tai muu tarkka työskentely lähietäisyydellä vaatii silmän linssin mukauttajalihasten jännittämistä. Jos tämä jännitys on yhtäjaksoista ja pitkäkestoista, niin silmät alkavat oireilla väsymisellä. Erityisen kuormittavaa on, jos lähityöskennellään (luetaan!) alle 25 cm:n etäisyydeltä.

Valaistus

Hämärässä tai puutteellisessa valaistuksessa lukeminen ja työskentely johtaa usein liian läheltä lukemiseen ja siten väsyttää silmää enemmän kuin hyvissä valo-olosuhteissa. Valon tai valoisuuden vaikutuksesta likinäön kehittymiseen ei ole kuitenkaan varmaa tutkimustietoa.  

Itsehoitoa?

Normaalisti silmät eivät kaipaa jumppaa tai lihasharjoittelua (varsinainen silmäjumppa on käytössä hoitomuotona ammattilaisen opastamana vain tietyissä karsastusongelmissa); sen sijaan silmien rentouttaminen lähityöskentelyä tauottamalla on silmien hyvinvoinnin ja väsymisen kannalta tärkeää. Silmät rentoutuvat kauas katsoessa tai luomet sulkemalla; jos siltä tuntuu voi halutessaan myös räpsytellä ja pyöritellä silmiä.

Sopiva lähilukuetäisyys on 25-40 cm; tuolloin silmät eivät ?kohtuuttomasti? rasitu. Lukemisen ja muun lähityöskentelyn valaistuksen tulee olla riittävä ? sellainen, että se mahdollistaa tuon edellä mainitun sopivan lukuetäisyyden.


Tietolähteet:
Professori Timo Tervo (HS artikkeli ja henkilökohtainen tiedonanto 2003)

Artikkelin laati:
Yleislääkäri Johanna Castrén