Kriisi - Elämä koettelee

Ohjeita järkyttävän tapahtuman kokeneille ja heidän omaisilleen Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa onnettomuuden ja väkivallan uhreille ja heidän omaisilleen tietoja näihin tilanteisiin liittyvistä psyykkisistä reaktioita ja ohjata suhtautumista niihin. Nämä ohjeet koskevat niin varsinaisten uhrien eli fyysisesti loukkaantuneiden tai läheltä piti -tilanteissa mukana olleiden reaktioita että heidän omaistensa ja läheisten ihmisten reaktioita.

Onnettomuudet, väkivallan kohteeksi joutuminen, itsemurhayritykset jne. aiheuttavat fyysisten vammojen lisäksi aina myös psyykkisiä tuntemuksia ja reaktioita sekä fyysisesti loukkaantuneissa, että heidän omaisissaan ja läheisissä ihmisissä. Olennaista näiden reaktioiden ymmärtämisessä on se tosiasia, että me ihmiset emme reagoi pelkästään siihen, mitä todella tapahtui vaan myös siihen, mitä olisi voinut tapahtua.

On täysin luonnollista ja tervettä kokea voimakkaitakin tunteita ja epäluonnollisilta tuntuvia reaktioita sekä tapahtuman yhteydessä että sen jälkeen. Nämä reaktiot noudattavat yleensä tiettyä lainmukaisuutta, vaikka reaktiot vaihtelevatkin yksilöstä toiseen.

Onnettomuuden tai väkivallanteon tapahduttua ja ensiaputoimien aikana olo on voinut tuntua epätodelliselta, unenomaiselta. Jotkut ovat tunteneet voimakasta pelkoa ja järkytystä. Tyypillisiä ruumiillisia reaktioita ovat vapina, pahoinvointi, sydän hakkaa ja viluttaa tai hikoiluttaa. Avuttomuuden ja periksi antamisen tunteet saattavat vallata mielen. Useimmiten kuitenkin pysytään itse onnettomuus- tai vaaratilanteessa rauhallisina ja järkytyksen tunteet tulevat vasta jälkeenpäin, kun tilanteesta on selvitty. Olennaista on tietää, että kaikki nämä reagointitavat ovat täysin normaaleja.

Tällaisilla tapahtumilla on tavallisesti myös tiettyjä jälkivaikutuksia, jotka saattavat kestää muutaman viikonkin tapahtuman jälkeen. Tyypillistä on, että tapahtuma ja sen yksityiskohdat palaavat jatkuvasti mieleen, elämästä ei tahdo saada täyttä otetta ja uni saattaa häiriintyä. Unettomuus ja painajaisunet ovat yleisiä. Toisaalta tyypillistä on voimakas väsymys ja suuri unen tarve. Muistihäiriöt ja keskittymisvaikeudet ovat myös yleisiä järkyttävien tapahtumien jälkeen. Muita yleisiä jälkireaktioita ovat ärtyvyys, kärsivällisyyden puute ja tyytymättömyyden tunteet. Nämä tunteet kohdistuvat usein, varsinkin sairaalasta pääsyn jälkeisessä toipilasvaiheessa, omaisiin ja muihin läheisiin ihmisiin.

Monet kokevat voimakasta ahdistusta, pelkoa, levottomuutta, mutta myös katkeruuden, vihan ja aggression tunteita. Jos ajatus omasta tai läheisen ihmisen kuolemasta on käynyt mielessä, saattaa tapahtuma johtaa elämänarvojen pohdintaan ja uudelleen arviointiin. Tyypillistä tällaisessa tilanteessa on myös elämän läpikäyminen muistojen ja mielikuvien muodossa.

Kaikki ylläkuvatut reaktiot ovat normaaleja reaktioita epänormaaliin tilanteeseen. Ne kertovat siitä, että järkyttävän kokemuksen aiheuttama välttämätön psyykkinen sopeutuminen on meneillään. Se, kuinka voimakkaita reaktiot ovat ja kuinka pitkään ne jatkuvat, riippuu koetun tapahtuman vakavuudesta ja ne vaihtelevat yksilöstä toiseen. Jotkut reagoivat voimakkaammin, toiset vähemmän. Joillakin tilanne normalisoituu muutamassa päivässä, joillakin se kestää kauemmin.

Lopuksi joitakin yksinkertaisia neuvoja, joista voi olla hyötyä. Älä yritä tunkea pois mielestäsi tapahtumaan liittyviä mielikuvia, ajatuksia, muistoja ja tunteita ensimmäisten viikkojen aikana onnettomuuden tai järkyttävän tapahtuman jälkeen, vaan käy niitä läpi sekä ajatuksissasi että puhu niistä mahdollisimman paljon. Älä puhu vain siitä mitä on tapahtunut vaan puhu myös ajatuksista ja tunteistasi tapahtuman yhteydessä ja sen jälkeen. Ei haittaa, vaikka tuntuu, että puhut samat asiat uudelleen ja uudelleen. Yritä säilyttää mahdollisimman paljon normaaleja elämän rutiinejasi.

Järkyttävästä tapahtumasta toipumista edistää olennaisesti tapahtumien tosiasioiden ja niihin liittyvien ajatusten ja tunteiden perusteellinen läpikäynti niiden kanssa, jotka olivat osallisina tapahtumassa sekä lähiomaisten ja -ystävien kanssa lähipäivinä tapahtuman jälkeen.

Apua syvän järkytyksen kokeneille, heidän läheisilleen ja ammatti-ihmisille:
Kuin salama kirkkaalta taivaalta - kriisit ja niistä selviytyminen
Salli Saari, Kustannusyhtiö Otava 2000

Artikkelin laati:
Neuvontapsykologi, dosentti Salli Saari

Aihepiirihakusana:
mielenterveys, psyykkinen trauma


Avainsanat: Mielenterveys, Psyykkinen trauma