Psykoterapiaan hakeutuminen

Tarvitsetko psykoterapiaa?

Tärkeitä kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Kärsitkö jatkuvasti tai toistuvasti jostain psyykkisestä oireesta? Haittaako sinua tai kanssakäymistäsi jokin omaan kokemis- tai käyttäytymistapaasi liittyvä ilmiö? Onko sinulla jatkuvia tai toistuvia vaikeuksia menneisyyteesi kuuluvien asioiden tai tapahtumien vuoksi? Mitä haluaisit muuttaa omassa mielesi toiminnassa, jotta voisit paremmin? Onko toimintakykysi alentunut tai uhattuna psyykkisten syiden vuoksi?

Psykoterapiassa on erilaisia suuntauksia. Lisäksi terapiat poikkeavat toisistaan keston, viikoittaisten käyntikertojen määrän sekä sen osalta, onko kyseessä yksilö- vai ryhmäpsykoterapia. Useissa psykoterapiatutkimuksissa on todettu, että psykoterapiassa tärkein vaikuttava tekijä on psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde, joten on tärkeää, että psykoterapeutti tuntuu oikealta juuri sinulle. YTHS:n selvittelyjaksoa voit käyttää sen pohdintaan, mikä on sinulle sopiva psykoterapia.

Tietoa eri psykoterapiasuuntauksista ja linkkejä psykoterapeutin löytämiseksi

Mielenterveystalon tietopankki psykoterapiasta
Psykoterapiaan hakeutujan opas (Mielenterveystalo)
Psykoterapiat (Terveyskirjasto)
Psykoterapia (Wikipedia)

Psykoterapia (Kela)
Integratiivinen psykoterapia
Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia
Helsingin pyskoterapiayhdistys, psykoanalyyttisten psykoterapeuttien jäsen- ja koulutusyhteisö
Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Kognitiivinen psykoterapia
Nuorisopsykoterapia-säätiö, tietoa psykoterapiasta ja vapaista psykoterapeuteista
Psykologiliitto julkaisee vuosittain luettelon psykologeista, jotka toimivat yksityisinä psykoterapeutteina
Psykoanalyytikkojen/psykoanalyyttisten psykoterapeuttien terapeuttiluettelo
Psykoterapeutförmedling för svenskspråkiga patienter (myös suomenkielisille)
Ratkaisukeskeinen psykoterapia
Lista täydentyvistä ja alkavista psykoterapiaryhmistä
Psykodynaaminen/psykoanalyyttinen psykoterapia
Psykofyysinen psykoterapia
EMDR-yhdistys, traumapsykoterapia
Psykodynaaminen psykoterapia ry
Syömishäiriöihin perehtyneet psykoterapeutit ja terapeutit alueittain (Syömishäiriöliitto-SYLI ry)

Kirjallisuutta:

Tiina Tikkanen: Psykoterapiaopas – monta tietä itsetuntemukseen ja iloon, WSOY
Mikael Saarinen: Psykoterapiaan? Edita
Matti Huttunen ja Hely Kalska (toim.): PSYKOTERAPIAT, Duodecim
Eronen, S.; Lahti-Nuuttila, P. (toim.): Mikä psykoterapiassa auttaa? Edita

Kuntoutuspsykoterapia (Kelan ohjeet):

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille, jos  työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Tuen saaminen Kelalta edellyttää (numeroidussa järjestyksessä):

  1. Kolmen kuukauden hoitosuhde lääkärin tekemän diagnostisen arvioinnin jälkeen. Lääkäri voi olla YTHS:n tai muun hoitopaikan yleislääkäri tai psykiatri.
  2. Terapeutin etsiminen ja tutustumiskäynti/-käynnit sopivan terapeutin löytämiseksi. Kun terapeutti on löytynyt, hänen kanssaan tehdään suullinen alustava terapiasopimus. Terapeutin nimi ja yhteystiedot tarvitaan Kelan hakemukseen laitettavaksi.
  3. Psykiatrin arviointikäynnit ja psykiatrin B-lausunto Kelaan.
  4. Potilaan itsensä täyttämä hakulomake KU 131 Kelaan.

Näin haet kuntoutuspsykoterapiaa (Kela). 


Avainsanat: Psykoterapia, Kuntoutuspsykoterapia, Terapia