Alkoholi ja mielenterveys

Runsas alkoholin käyttö on usein yhteydessä mielenterveyden ongelmiin, erityisesti masennukseen, ahdistukseen ja uniongelmiin. Toisinaan alkoholi on altistava tekijä ja alkusysäys mielenterveyden ongelmille, toisinaan ”lääke” pahaan oloon. Esimerkiksi jännitysoireista tai ahdistuneisuudesta kärsivä saattaa aluksi kokea alkoholin helpottavan oireitaan mutta pitkällä aikavälillä oireet todennäköisesti pahenevat ja saattavat muuttua monimuotoisemmiksi. Mikäli alkoholilla ryhdytään hoitamaan mielenterveyden ongelmia, on riskinä päätyä noidankehään, jossa alkoholi on ratkaisu psyykkiseen pahoinvointiin mutta samalla oireita pahentava tekijä.

Kun mielenterveyden ongelmia ilmenee yhtä aikaa runsaan alkoholin käytön kanssa, on tärkeää selvittää alkoholin osuus psyykkisiin oireisiin. Jos mielenterveyden ongelmat johtuvat runsaasta alkoholin käytöstä, poistuvat oireet muutamien viikkojen kuluttua alkoholin käytön lopettamisesta. Niissäkin tapauksissa, joissa alkoholin käyttö ei ole mielenterveyden ongelmien aiheuttaja, on alkoholin käyttöä syytä rajoittaa. Alkoholi todennäköisesti pahentaa psyykkisiä oireita ja hidastaa toipumista. Sen lisäksi, että alkoholi voi aiheuttaa haitallisia yhteisvaikutuksia psyykenlääkkeiden kanssa, on runsas alkoholin käyttö esteenä psykoterapialle. Mielenterveyden ongelmia hoidettaessa onkin tärkeää hoitaa samanaikaisesti myös mahdollista alkoholiongelmaa.

Mihin sinä tarvitset alkoholia?

Vaikka opiskelijoiden keskuudessa sosiaalinen paine alkoholin käyttöön on usein voimakas, on jokaisella oikeus päättää itse, miten alkoholiin suhtautuu ja missä kulkee oma kohtuukäytön raja. Sen sijaan, että alkoholin käyttö yksiselitteisesti tuomitaan, on hyvä pysähtyä miettimään, miten ja miksi alkoholia käytetään. On eri asia, juoko yksin vai yhdessä, iloon vai suruun, humalahakuisesti vai seurustelun ohessa, vapaasta valinnasta vai pakotettuna. Pysähdy hetkeksi miettimään omaa suhtautumistasi alkoholiin. Vaikuttaako alkoholin käyttöösi sosiaalinen paine vai oletko vapaa tekemään omat valintasi? Onko joku lähipiiristäsi ollut huolissaan alkoholin käytöstäsi? Pystytkö pitämään hauskaa ilman alkoholia? Onko alkoholi sinulle vastaus johonkin psyykkiseen ongelmaan, kuten stressiin, ahdistukseen tai masennukseen? Oletko huomannut alkoholin käyttöösi liittyvän terveydellisiä haittoja?

Artikkelin laati:
28.1.2015 Marja Koskinen


Avainsanat: Mielenterveys, Alkoholi, Unettomuus, Masennus, Jännittäminen, Ahdistus