Ahdistus

Ahdistus on tunne, joka lievänä ja tilapäisenä kuuluu jokaisen ihmisen elämään, suojelee meitä vaaroilta ja kertoo muutoksen tarpeesta elämässämme. Voimakas ja jatkuva ahdistus sen sijaan heikentää toimintakykyämme, kuluttaa voimavarojamme ja haittaa sosiaalista elämäämme.

Raja inhimillisen, normaaliin elämään kuuluvan ahdistuksen ja ahdistuneisuushäiriön välillä on liukuva. Ahdistuneisuushäiriölle tyypillisiä oireita ovat jännittyneisyys, levottomuus, huolestuneisuus ja pelokkuus. Ahdistuneisuushäiriössä ahdistus on pitkäkestoista, tilanteeseen nähden suhteettoman suurta ja selvästi normaalia elämää haittaavaa. Ahdistuksen lähde voi olla tietoinen tai tiedostamaton, selvärajainen tai epämääräinen. Koska ahdistuneisuus aktivoi sympaattista hermostoa, kokee ahdistuksesta kärsivä myös fyysisiä oireita, kuten hikoilua, hengenahdistusta, sydämen tykytystä, huimausta, pahoinvointia ja vatsaoireita. Ahdistuneisuushäiriöihin lukeutuvat yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko sekä muut kohde-/tilannekohtaiset pelot, pakko-oireinen häiriö ja traumaperäinen stressihäiriö.

Ahdistuneisuushäiriön yhteydessä ilmenee usein muita psykiatrisia ongelmia, kuten masennusta, unettomuutta ja päihderiippuvuutta. Ahdistus voi liittyä myös somaattisiin sairauksiin. Ahdistuksen hoidossa onkin huomioitava sairastuneen vointia heikentävät tekijät kokonaisuutena. Hoitomuotoina käytetään psykoterapeuttisia menetelmiä ja/tai lääkehoitoa. Ahdistuksen hoidossa keskeisiä tekijöitä ovat ahdistuksen luonteen ymmärtäminen, ahdistuksen hallintakeinojen opetteleminen, ahdistusta vahvistavien ja ylläpitävien ajatusten tarkasteleminen ja kyseenalaistaminen sekä asteittainen altistaminen ahdistaville tilanteille. Koska fyysiset oireet liittyvät tyypillisesti ahdistuneisuuteen, on rentoutusmenetelmistä usein hyötyä ahdistuneisuushäiriöiden hoidossa. Rauhallinen ja syvä hengitys on ahdistuksen hallintakeino, joka kulkee aina mukana ja on helppo ottaa käyttöön tilanteessa kuin tilanteessa.

Artikkelin kirjoitti neuvontapsykologi Marja Koskinen
3.10.2014


Avainsanat: Mielenterveys, Psyykkinen, Ahdistus