Pistotapaturmat

TOIMINTAOHJE OPISKELIJAN TYÖHARJOITTELUSSA TAPAHTUNEELLE VERIKONTAKTI- TAI PISTOTAPATURMALLE 

Toimintaohje tilanteessa, jossa opiskelija saa pistotapaturman neulalla tai muulla välineellä, joka on veren, verisen eritteen tai kudosnesteen kontaminoima. Tai jos verta roiskuu silmiin, suuhun tai rikkinäiselle iholle.

Ota harjoittelun alkaessa yhteyttä ohjaajaan ja selvitä harjoittelupaikkasi toimintaohjeet.

!. ENSIAPU

Huuhtele pistopaikka, haava tai roiskealue runsaalla vedellä ja sen jälkeen A12 t-liuoksella. Silmät ja suu huuhdellaan pelkällä vedellä. Älä purista haava-aluetta.

2. SELVITÄ POTILAAN TARTUNTAVAARALLISUUS, OTATA LABORATORIONÄYTTEET

Kerro sille potilaalle, jota hoitaessasi tapaturma sattui, mitä tapahtui. Kysy onko hoitamallasi potilaalla jokin veriteitse tarttuva tauti? Ota yhteys ohjaajaan ja varmista toimintaohjeet.
Osaston/poliklinikan ohjeiden mukaisesti pyydetään tapaturman sattuessa hoidettavana olleelta potilaalta lupa verinäytteiden ottoon. Verikokeet otetaan kyseisessä sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Sinulta itseltäsi tapaturman kohteena otetaan harjoittelupaikassa O-näyte (veritartunta-kohde-paketti). Ohjaaja antaa sinulle lähetteen laboratoriokokeisiin.

Jos tapaturma tapahtuu päivystysaikaan illalla, näyte voidaan ottaa seuraavan päivän aamuna.

3. JATKOTOIMENPITEET

Huolehdi, että saat laboratoriokokeiden tulokset tietoosi ja selvitä mahdolliset jatkotoimenpiteet ohjaajasi kanssa.

Riskikartoituslomake