Alkoholi ja lääkkeet

Lasi viiniä lääkekuurin aikana ei yleensä vaikuta lääkkeiden tehoon eikä useinkaan aiheuta vaarallisia yhteisvaikutuksia, kun lääkettä käytetään ohjeen mukaan. Mutta on myös lääkkeitä, joiden kanssa ei saa nauttia lainkaan alkoholia. Yhteisvaikutukset voivat olla yllättäviä, voimakkaita, jopa vaarallisia. Suuret annokset mitä tahansa lääkettä voivat koitua kohtalokkaiksi alkoholin kanssa.

Alkoholi voi vaikuttaa lääkkeen imeytymiseen tai hajoamiseen elimistössä, jolloin lääkkeen vaikutusaika muuttuu. Lääkkeen teho voi alkoholin myötä joko voimistua tai heikentyä. Lääke puolestaan voi vahvistaa alkoholin vaikutusta. Kun lääke vaikuttaa alkoholin hajoamiseen, saattaa syntyä ns. antabusreaktio, jonka oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, ihon punoitus, sydämen tykytys, päänsärky.

Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, erityisesti uni- ja rauhoittavat lääkkeet, lihasrelaksantit ja vahvat kipulääkkeet (opioidit) lamaavat hermoston toimintaa kuten alkoholikin. Yhteiskäytön seurauksena voi olla suorituskyvyn voimakas heikentyminen, tokkuraisuus, vahva humalatila tai jopa vakava myrkytys. Joillakin mieliala- ja psyykenlääkkeillä (klooripromatsiini, klomipraami, nortriptyliini ja ketiapiini) ja alkoholilla on yhteisvaikutuksia, mutta alkoholin kohtuullinen käyttö on yleensä sallittua. - Kannattaa kuitenkin muistaa, että alkoholi sinänsä vaikuttaa usein haitallisesti mielialaan.

Tulehduskipulääkkeet (ibuprofeeni, ketoprofeeni, asetyylisalisyylihappo tms.) tavanomaisin annoksin eivät yleensä aiheuta ongelmia, mutta pitkään käytettyinä ärsyttävät ruuansulatuskanavaa, mitä alkoholi vielä voimistaa. Särkylääke parasetamoli yhdessä alkoholin kanssa lisää maksavaurion riskiä.

Antibiooteista metronidatsoli- ja tinidatsolikuurien aikana tulee välttää alkoholia. Yhteiskäyttö saattaa provosoida antabusreaktion. Lääkkeen vaikutus voi jatkua 2-3 vrk kuurin loppumisen jälkeen.

Mikäli allergian hoidossa käytetyt antihistamiinit väsyttävät, alkoholin lisää vaikutusta.

Verenohennuslääke varfariinin teho muuttuu alkoholin vaikutuksesta.

Verenpainelääkkeet ja alkoholi voivat johtaa liian voimakkaaseen verenpaineen laskuun. Tämä johtuu alkoholin verisuonia laajentavasta ominaisuudesta.

Monet diabeteslääkkeet ja alkoholi aiheuttavat yhdessä voimakkaan verensokerin laskun, joka voi johtaa tajuttomuuteen. Jos taas diabeteslääkkeet jätetään ottamatta alkoholin vuoksi, seurauksena voi olla kooma sokeripitoisuuden noustessa voimakkaasti.

Vaikka suoranaista yhteisvaikutusta ei olisi, saattaa alkoholi heikentää sairauden tasapainoa tai paranemista. Lääkkeen käyttäjän kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Artikkelin laati: Yhteisöterveyden ylilääkäri, dos. Kristina Kunttu, 16.9.2014

Lisää tietoa:
Päihdelinkki: Yleisimpien lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö
Päihdelinkki: Alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö


Avainsanat: Alkoholi, Lääkkeet, Yhteiskäyttö, Sekakäyttö