Fysioterapia

Fysioterapiassa korostuvia osa-alueita ovat tuki- ja liikuntaelinvaivat, liikunta ja ergonomia sekä rentoutuminen. Liikkumiseen ja fyysiseen toimintakykyyn liittyvistä ongelmista lisätietoa seuraavilla alueilla:

 

YTHS:n asiakas voi hakeutua fysioterapiaan soittamalla hoidontarpeen arviointiin. Myös YTHS:n eri ammattihenkilöt voivat ohjata opiskelijan fysioterapiaan vastaanottonsa yhteydessä. YTHS:n fysioterapia käsittää tutkimisen ja sen pohjalta ohjauksen ja neuvonnan sekä kotiharjoitusohjelman laatimisen. Opiskelija voidaan ohjata osallistumaan myös ryhmään. 

 

 

 


Avainsanat: Fysioterapia