NETTI- JA PELIONGELMAT
JA OPISKELUKYKY
-verkkokurssi 1 op

Kurssi on tuotettu THL:n ja YTHS:n yhteistyönä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) rahoituksella. Tietoa THL:n tuottamista koulutuksista: www.thl/pelihaitat/koulutus.

 

              

Koulutus toteutetaan ohjattuna verkkokurssina 11.3. - 7.4.2017
Moodle-oppimisympäristössä.
Kurssi on tarkoitettu opiskeluterveydenhuollossa ja opiskeluhuollossa toimiville.

Kurssin tavoite
Osallistuja tietää perusteita internetin käytön sekä raha- ja digitaalisen pelaamisen ongelmista, ongelmien ehkäisystä, tunnistamisesta, arvioinnista, hoidosta ja palveluista. Hän osaa tunnistaa ja ottaa puheeksi näitä ongelmia sekä ohjata palveluihin ja antaa varhaisvaiheen tukea.

                                          Sisältö ja toteutus  
  Teema 1. Pelaaminen ja internetin käyttö opiskelijoilla  
  Teema 2. Ongelmien sekä avun ja tuen tarpeen arviointi  
  Teema 3. Opiskelijan auttaminen peli- ja nettiongelmissa  


Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen. Koulutus on maksuton.
Koulutuksen järjestävät yhteistyössä YTHS ja THL.
Kouluttaja on psykologi Marjo Tossavainen, YTHS.

Ilmoittautuminen pe 17.2.2017 mennessä. Kurssille mahtuu 25 osallistujaa.
Linkki ilmoittautumiseen.
Ilmoittautumisen päätyttyä lähetetään kutsukirje tarkempine tietoineen.

Lisätietoja:
,  psykologi
, koulutuspäällikkö, p. 040 717 4072

Tervetuloa koulutukseen!