Terveystieto ja hyvinvointityö

YTHS toimii opiskelijoiden terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden edistämiseksi sekä opiskeluedellytysten parantamiseksi. Yksittäisen opiskelijan lisäksi kohteena ovat ryhmät sekä opiskeluyhteisöt ja -ympäristöt.

YTHS tuottaa ja levittää terveystietoa sekä toimii asiantuntijana opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Toimintaa ohjaa säätiön Terveyden edistämistoiminnan periaatteet ja toimintatavat -ohje.

OPISKELUKYKYMALLI
hyvinvointityön pohjana

Katso video Kyvykkäitä opiskelijoita? - Opiskelukyky korkeakouluyhteisössä

 

Tutkimus ja julkaisut

YTHS:n tutkimustoiminta tuottaa luotettavaa tietoa opiskelijoiden terveyteen liittyvistä asioista. Näin voimme kehittää sekä terveyden edistämisen että sairauden hoidon palvelujamme.

Viimeisimmät tutkimusjulkaisut:

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön raporttisarja 13/2016, Pietikäinen A., Malmberg-Virta A.: HOT-ryhmävalmennuksen pilotointi YTHS:llä.

Pohjola V., Rekola A., Kunttu K., Virtanen J. I.: Association between dental fear and oral health habits and treatment need among university students in Finland: a national study. BMC Oral Health.2016, 16:26. DOI: 10.1186/s12903-016-0179-y 

YTHS:n oppaita on päivitetty: Painavaa asiaa kevyemmästä elämästä ja Narskuttelijan opas - nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi

Paajanen P, Kunttu K, Rönnemaa A-M, Huttunen T.: Astmaa sairastavien korkeakouluopiskelijoiden hoitotasapaino sekä lääkkeiden ja palvelujen käyttö. Yleislääkäri 2015:30(7);29-34. Yleislääkärilehti

Tossavainen M, Kunttu K, Pesonen T, Lintonen T, Raisamo S.: Rahapeliongelmat ja psyykkinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2015: 52(3);224-236. Tiivistelmä

Tossavainen M. Rahapeliongelmien riskit ja erityispiirteet korkeakouluopiskelijoilla. Kirjassa Alho H., Heinilä P., Kiianmaa K., Lahti T., Murto M., (toim.): Rahapeliriippuvuus, Kustannus Oy Duodecim, 2015:188-191

Pörhölä M., Cvancara K., Kaal E., Tampere K., Torres B.: Cross-cultural comparisons of bullying among university students: perspectives from Argentina, Estonia, Finland and United States. Kirjassa Cowie Helen, Myers Carrie Anne (toim.) Bullying Among University Students. Cross-national perspectives, Routledge 2015 

 
 

   Terveyden edistämisen
    vastuuhenkilöt

 

 

 

 
 ________________________

 

 

 

 

Narskutteluopas on päivitetty