Hoppa till verktygsfältet

MieliChat

I MieliChat kan du anonymt diskutera sådant som känns jobbigt och få råd och stöd i frågor som gäller psykisk hälsa och välbefinnande.

Vänligen observera att i MieliChat behandlas inte patientuppgifter eller tidsbokningar. I dessa ärenden kan du antingen kontakta oss via SelfChat där det finns en chat-linje för mental hälsa eller genom att ringa vårt riksomfattande servicenummer 046 710 1073. Kolla öppethållningstiderna och anvisningarna för tidsbeställningen >>

MieliChat hittar du i webbtjänsten Self och den betjänar Mon–Fre kl. 8.00–14.00.

Logga in på webbtjänsten Self >>

MieliChat tjänsten upphör 30.6.2022

Lifeclass

Utnyttja konkreta tips av sakkunniga för hur du kan stärka ditt välbefinnande och hur du kan bättre bemöta de utmaningar som din mentala hälsa står inför. Det finns över 90 videoklipp tillgängliga. Videoklippen har tre teman: Verktyg till mental hälsa, Allt om depression och Alkohol samt dryckesvanor.

Logga in på webbtjänsten Self >>

SHVS producerar tilläggstjänster för mental hälsa år 2022 med statliga medel som social- och hälsovårdsministeriet har godkänt. Avsikten är att förlindriga de skador som uppstått till högskolestuderande av coronatiden. De ovannämnda tjänsterna produceras med dessa medel.

En studerande sitter på soffan