Vårdens kvalitet och säkerhet

SHVS strävar efter att i sin verksamhet garantera god vårdkvalitet och säkerhet.
Om du som klient eller patient är missnöjd med vården du fått, dess kvalitet eller bemötandet, kan du lämna in en anmärkning. Du kan också lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) eller Regionförvaltningsverket. De kan överföra ett klagomål att först behandlas som en anmärkning vid verksamhetsenheten. Valviras handläggningstid för klagomål kan vara t.o.m. två år. Ditt ärende handläggs betydligt snabbare genom om du utreder saken vid vårdenheten eller lämnar in en anmärkning till SHVS.


Anvisningar för anmärkningar och klagomål:

  1. Försök reda ut saken redan vid vårdenheten med personen som vårdat dig eller personens   förman. Du kan också rådfråga patientombudsmannen.
  2. Överväg att lämna in en anmärkning om samtalen vid vårdenheten inte har hjälpt. Anmärkningen ska innehålla en tydlig beskrivning av ärendet samt de berörda personernas namn och tidpunkten för händelsen. Använd SHVS:s anmärkningsformulär. Skriv ut det ifyllda formuläret och skicka det som ett brev till den ansvariga personen vid SHVS: chefsöverläkaren ärenden som gäller allmän eller mental hälsa) eller chefstandläkaren (ärenden som gäller oral hälsa). Du kan också lämna in en anmärkning muntligt, men vi rekommenderar en skriftlig anmärkning. Du får alltid ett skriftligt svar.
  3. Inlämning av klagomål direkt till regionförvaltningsverket begränsas i första hand till allvarliga ärenden såsom misstanke om allvarligt fel i yrkesverksamhet. Syftet med begränsningen är att bättre kunna garantera kortare handläggningstider.