Uppfyllelsen av vårdgarantin vid SHVS

SHVS är en privat tjänsteproducent vars verksamhet huvudsakligen finansieras med offentliga medel. Därför följer SHVS vårdgarantilagstiftningens tidsgränser för tillgång till vård. Vårdbehovet bedöms individuellt från fall till fall med beaktande av sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad samt hur akut fallet är.

Bedömningen av klientens vårdbehov ska göras inom tre dagar efter den första kontakten.

Icke-brådskande undersökning eller vård som har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska inom allmän hälsa och mental hälsa ges inom tre månader och inom oral hälsa ges inom sex månader från konstaterandet av vårdbehovet.
 

Information om uppfyllelsen av vårdgarantin på olika orter ges på dessa webbsidor. Informationen uppdateras tre gånger varje år i slutet av månad.

Tillgång till vård:

till tandläkare

till allmänläkare och mentalvård