Tidsbeställning i SVHV:s tjänster

När du boka tider, gör först en egen bedömning av läget. Läs t.ex.hälsodatabanken, villkoren för tillgång till vård samt prislistan

 

1. Kontakta oss


Tidsbeställningen till SHVS:s tjänster sker via en process för bedömning av vårdbehovet. Läs mer om bedömning av vårdbehovet. Vårdbehovet kan göras via telefon eller chat som finns på Self-tjänsten.

Tidsbeställningslov

Verksamhetsställen

SHVS har en återuppringningstjänst i bruk.OBS! Avsluta inte samtalet förrän automaten säger att begäran om uppringning registrerats.

Om du vill kan du be om service på ditt modersmål.

2. Boka 
mottagningstid


 Logga in i tjänsten

Ta i bruk Self-tjänsten

I Self-tjänsten kan du boka och flytta dina mottagningstider om du fått tillstånd till det i samband med bedömning av vårdbehovet. Alla kan kontrollera och avboka sina mottagningstider utan särskilt tillstånd.

Andra SHVS-tjänster på webben

3. När du har bokat tid


Kom i tid till mottagningen. Kom ihåg att avboka om du får förhinder..