Visdomständer

Av alla 20-åringar har 64 % alla fyra visdomständer, hos 2 % saknas de helt. Visdomständerna bryter oftast fram i 19–20-årsåldern. Frambrytningen fortsätter vanligen ända till 25 års ålder, men hos 90 % av unga vuxna kommer visdomständerna inte fram helt på grund av platsbrist i käken. Det här leder till att det lätt uppstår inflammation i tandköttet kring visdomstanden, oftast kring de nedre visdomständerna. Bristfällig munhygien ökar risken för inflammation. Över hälften av 20-åringarna har åtminstone en visdomstand som måste tas bort. Det är viktigt att ta bort tanden vid rätt tidpunkt. Tandläkaren bedömer detta i samband med undersökningen.

När en visdomstand ska tas bort behövs en färsk röntgenbild.

Vanliga frågor om visdomständer.