Mental hälsa

 

Problem med den mentala hälsan är de vanligaste hälsoproblemen hos universitets- och högskolestuderande. Den mentala hälsan kan utsättas för för prövningar på grund av svårigheter i anslutning till studierna eller problem som livet för med sig.

 

Studenternas hälsovårdsstiftelse är sakkunnig i frågor som gäller studerandehälsovården.

 

Det är viktigt att förebygga mentala problem och upptäcka dem på ett tidigt stadium. Det är också viktigt att få tillräcklig vård. Om du har frågor relaterade till den mentala hälsan, kan du vända dig till våra hälsovårdare, sjukskötare, allmänläkare, psykiatriska specialsjukskötare och socialarbetare, psykologer och psykiatrer.

 

Ett flertal av de problem som är relaterade till studietiden kan förebyggas med hjälp av samhetsmedicinska medel. Studenternas hälsovårdsstiftelse deltar i egenskap av sakkunnig i frågor som gäller studerandehälsovården i främjandet av de studerandes välbefinnande och i utvecklingen av studiesamfund som så bra som möjligt stödjer de studerandes mentala hälsa.

 

 

 

Ta i bruk Mina Kanta-sidor!

 

SHVS:s tjänster inom allmän hälsa och mental hälsa gick med i den nationella Kanta-tjänsten i juni 2016.

Via Mina Kanta-sidor kan du granska dina hälsouppgifter och elektroniska recept m.m. när och var som helst. Om du ger ditt samtycke, kan andra hälsovårdstjänstleverantörer få dina patientuppgifter från SHVS:s patientdatasystem och tvärt om. Fördelen med detta är att om du besöker en läkare någon annanstans, överförs uppgifterna också till SHVS och kan därmed beaktas vid senare besök. Uppgifter överförs mellan olika parter endast om du har samtyckt till detta. Du kan själv välja vilka uppgifter som är synliga för vilka tjänsteleverantörer. Du kan när som helst annullera samtycket.

Läs mer och ta i bruk Mina Kanta-sidor på omakanta.fi.

Föreningen Nyyti ry (stödcenter för studerande) ordnar grupper och kurser av olika slag.

Psykporten.fi

 
När du har bokat en tid, ska du komma i tid till mottagningen. Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder. 

Avbokning av beställd tid