Gruppverksamhet

Med gruppverksamheten avses effektiv verksamhet i vilken stödet av personer i samma situation spelar en viktig roll. Stödet uppfattas ofta som det som deltagarna har mest behållning av.

Studenternas hälsovårdsstiftelse ordnar mångsidig gruppverksamhet för att stödja livskompetensen och för att främja de studerandes hälsa. Vi stödjer även planeringen och genomförandet av gruppverksamhet som bedrivs av universiteten och av föreningen Nyyti r.y.

Universiteten ordnar studiecirklar och grupper för att stödja avancemang i studierna. Du kan få information om de här verksamhetsformerna från ditt eget universitet. Universitetssport (Yliopistoliikunta) ordnar på ett flertal orter också grupper för hälsomotion.

I gruppverksamheten kan man accentuera undervisning och handledning, t.ex. nackergonomiska grupper inom fysioterapin eller handledningsmöten för dem som lider av vissa sjukdomar. Kortvarig terapeutisk gruppverksamhet ordnas för t.ex. viktkontroll, psykiska problem och spänning.

 

Ytterligare information om gruppverksamheten vid SHVS:s verksamhetsställen finns på de olika verksamhetsställenas egna webbsidor.

 

Föreningen Nyyti r.y:s webbgrupper