Avgiftsfria tjänster

 • Hälsovårdmottagning
 • Hälsoundersökning som görs på kallelse
 • Besök hos allmänläkare
 • Laboratorieundersökningar med remiss från hälsovårdsstiftelsens läkare
 • Röntgenundersökningar med remiss från hälsovårdsstiftelsens läkare/tandläkare
 • Besök hos mental hälsa
 • Den första tandläkarundersökningen (omfattande tandkontrol som görs en gång under studietiden) för dem som påbörjat studierna 1.9.2005 eller senare.
 • Besök hos tandläkare (högst 10 min)
 • Besök hos munhygienist
 • Fysioterapeutens rådgivande besök och vårdbesök
 • Gruppbesök
 • Talterapi

Obs

 • Patienter som SHVS remitterar till specialistvård måste själv betala de poliklinikavgifter inom specialistvården som detta medför.
 • Förutom behandlingen omfattar besökstiden även sparande av patientdokument och förberedelser för nästa patient.