Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar

Laboratorieundersökningar 

På vårt verksamhetsställe tas de laboratorieprov som behövs. Du får remiss till laboratorieundersökningar av en läkare eller hälsovårdare på ditt verksamhetsställe. Undersökningar som utförs med SHVS remiss är avgiftsfria för de studerande. 

Allmänna föreskrifter om förberedelser inför provtagning  

Bilddiagnostiska undersökningar

Till våra bilddiagnostiska undersökningar hör slätröntgenbilder och ultraljusundersökningar. Sådana tas vid behov efter remiss från SHVS:s läkare. 

Laboratorie- och bilddiagnostiska undersökningar

bilddiagnostik

laboratorie

Laboratorietider bokas via Self. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan du också kontakta ditt verksamhetsställe per telefon.

För att boka en mottagningstid behöver du en tidsbeställningslov som du får av SHVS:s läkare eller hälsovårdare. Med lovet kan du boka en tid i Self. Om tiden du bokat inte passar dig, kan du flytta den till en annan tidpunkt utan att förlora ditt lov. Om du av någon anledning inte alls behöver laboratorietiden, kan du avboka den. Då förlorar du tidsbeställningslovet.

Du kan få mer information i samband med ditt besök på mottagningen.