Icke-brådskande vård

Hänvisningen till vård sker på basis av bedömningen av vårdbehovet och hur akut behovet av medicinsk vård är. Tidsbeställningspersonalen bedömer vårdbehovet och sköter rådgivning antingen per telefon eller på verksamhetsställenas patientbyråer eller via chat som finns på Self-tjänsten.

Om ett besök på mottagningen behövs bokar vi tid för dig hos en yrkesperson inom hälso- och sjukvården. Om det inte anses nödvändigt med ett besök får du anvisningar om hur du kan sköta dig hemma.  

Icke-brådskande vård

Kom i tid till mottagningen när du har bokat tid. Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder.

Avbokning av beställd tid