Hälsoundersökning och Sätky

SHVS kallar alla förstårsstuderande till en hälsoundersökning som består av en elektronisk hälsoenkät (Sätky) och vid behov ett personligt besök. Vi skickar hälsoenkäten till nya studerande via Self-tjänsten. Därför är det viktigt att du fyller i dina kontaktuppgifter i Self.

Enkäten innehåller frågor som rör allmän hälsa och munhälsa samt faktorer som påverkar dem. Dina svar bedöms av en hälsovårdare som i sitt svarsmeddelande till dig ger en personligt bedömning av ditt allmänna hälsotillstånd och ditt munhälsotillstånd. Vid behov uppmanas du att beställa tid till hälsovårdarens mottagning och/eller till tandkontroll/tandvård. 

Om du inte får hälsoenkäten under det första studieåret ska du kontakta hälsovårdaren på ditt verksamhetsställe.

Syftet med hälsoundersökningssystemet är att: 

  • Så många studerande som möjligt ska delta i hälsoenkäten. 
  • Särskilt de som har hälsoproblem ska komma på ett personligt hälsobesök. Om du önskar kan du boka tid för ett personligt hälsobesök även om du inte har några särskilda problem. 
Om du önskar kan du boka tid för ett personligt hälsobesök även om du inte har några särskilda problem. 
 


 Self-logo