Fysioterapi

Fysioterapimottagningarna fungerar via tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet.

Syftet med fysioterapin är att med betoning av den studerandes eget ansvar motivera, stödja och handleda de studerande i hur de kan uppnå och upprätthålla en funktionsförmåga som hjälper dem att klara av det dagliga livets krav hemma, i studierna, på jobbet och fritiden. Målet är att öka den studerandes fysiska och därmed även psykosociala välbefinnande.

Hur läggs fysioterapin upp?

För att nå målen lägger fysioterapeuten upp en ändamålsenlig fysioterapi som betonar den studerandes eget ansvar och utvärderar genomförandet av fysioterapin och dess effekter tillsammans med klienten.

Våra fysioterapeuter deltar även som sakkunniga i främjandet och utvecklandet av välbefinnandet i studiemiljön.

 

Icke-brådskande vård

 

 

Grupper

Det finns olika grupper med vem du kan göra sport. Se ditt eget verksamhetställe.