Förnyelse av recept

Recept som skrivits ut av SHVS:s läkare sparas på Mina Kanta -sidor som upprätthålls av Fpa. Du kan förnyelse nästan alla dina recept på Mina Kanta.Du kan hämta ut ditt läkemedel på vilket apotek som helst.

Dina uppgifter på Mina Kanta får läsas endast av läkare som har skrivit ut recept till dig (endast de recept som läkaren själv skrivit ut). På Mina Kanta -sidorna kan du ger ditt samtycke till de läkare som behandlar dig för att se alla dina recept. Till exempel utskrivning av ett läkemedel alltid kräver uppgifter om alla andra läkemedel du använder för att risken för samverkningar ska kunna bedömas. Att ger ditt samtycke garantera en god vårdkvalitet och patientssäkerhet.

Dina uppgifter på Mina Kanta får också läsas av

 • läkare eller hälsovårdare som behandlar dig när du ger ditt muntliga tillstånd till detta
 • läkare som behandlar dig i nödsituationer även utan ditt tillstånd
 • farmaceuter och provisorer när du hämtar ut läkemedel på ett apotek.

Principer för förnyelse av recept

Förnyelse av recept på Mina Kanta

 • När en läkare vid SHVS har skrivit ut ett läkemedel till dig för långvarig eller upprepad användning kan du i vissa fall be om förnyelse av receptet utan direkt läkarkontakt.
 • Be om förnyelse av receptet i god tid innan dina läkemedel tar slut. Om du vet att din läkemedelsbehandling kommer att fortsätta och att du måste be om förnyelse av receptet, reservera tid för det i din kalender ett par veckor innan läkemedlen tar slut.
 • Fpa:s Mina Kanta -sidor sparar begäran om förnyelse i en vecka, och under denna tid avgör SHVS:s experter om receptet kan förnyas på basis av de givna uppgifterna. Om det inte går att förnya receptet utan mer information, kontaktar SHVS:s personal dig.

Förnyelse av recept på preventivmedel

 • Förnyelse av recept på preventivmedel kräver uppgifter om uppföljningen av användningen.
 • Logga in på Self och fyll i formen för förnyelse av preventivmedelrecept. Preventivmedelsrecept förnyas inte utan uppgifter om nyligen uppmätta blodtrycksvärden. Du kan mäta ditt blodtryck t.ex. vid SHVS:s egenmätningspunkt.
 • Om det inte går att förnya receptet utan mer information, kontaktar SHVS:s hälsovårdare dig.
 • Du får textmeddelande, när din recept är förnyelse. Din recept kommer att finnas på Mina Kanta.

Förnyelse av recept på läkarmottagningen

 • En del recept kan förnyas endast på läkarmottagningen. Du måste du se till att ha tid boka mottagningen till läkare innan dina läkemedel tar slut.
 • Recept på astmaläkemedel förnyas i samband med ett läkarbesök eller efter ett astmaskötarbesök.
 • Läkemedel som främst påverkar det centrala nervsystemet, såsom sömnmedel, lugnande medel och vissa värkmediciner, kräver en direkt vårdkontakt med läkaren som ansvarar för läkemedelsbehandlingen