Akutvård

Hur får du tillgång till vård?

Hänvisningen till vård sker på basis av vårdpersonalens bedömning av vårdbehovet och hur akut fallet är. Bedömning av vårdbehovet innebär att hälsovårdarna och den övriga tidsbeställningspersonalen utreder orsaken till att personen tagit kontakt, sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad samt hur akut fallet är på basis av den förinformation som personen lämnat eller en remiss. Vårdbehovet görs via telefon eller chat som finns på Self-tjänsten.

Om du insjuknar akut lönar det sig att gå in på SHVS:s Hälsodatabank eller ringa bedömningstelefon av vårdbehovet på ditt verksamhetsställe, där du får anvisningar om hur du kan sköta dig hemma eller får en mottagningstid till hälsovårdare eller läkare.
 

Vi försöker sköta akuta fall samma eller senast följande dag beroende på sjukdomens art, eller också ger vi rådet att direkt uppsöka hälsocentraljouren. Vi har ingen egentlig jourverksamhet.

Våra verksamhetsställen betjänar bara vardagar på dagtid. SHVS har ingen service på kvällar, nätter eller veckoslut.

Akutvård

 

Kom i tid till mottagningen när du har bokat tid. Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder.

Avbokning av beställd tid