Allmän hälsa 

Det lönar sig att satsa på sin hälsa!

När du sköter om din hälsa smakar livet bättre och studierna går bra.

SHVS är proffs på studerandehälsovård

Vår mottagningsverksamhet sker huvudsakligen på hälsovårdarnas och fysioterapeuternas mottagningar samt på allmänläkar- och specialistläkarmottagningarna. Bland specialiteterna har särskilt gynekologi och hudsjukdomar visat sig vara behövliga för studerande. Till mottagningsverksamheten hör också att utföra mindre ingrepp av olika slag. Yrkespersonalen inom hälso- och sjukvården ger även hälsorådgivning för att de studerande ska kunna sköta lindrigare åkommor själva.

Funderar du på något som rör din hälsa?

Diskutera saken med vår hälsovårdare antingen via chat som finns på Self-tjänsten, per telefon eller på mottagningen eller kontakta webbrådgivningen.

Du som är ny studerande - kom ihåg att besvara hälsoenkäten som ett led i hälsoundersökningen!

Opiskelijat

 

Ta i bruk Mina Kanta-sidor!

SHVS:s tjänster inom allmän hälsa och mental hälsa gick med i den nationella Kanta-tjänsten i juni 2016.

Via Mina Kanta-sidor kan du granska dina hälsouppgifter och elektroniska recept m.m. när och var som helst. Om du ger ditt samtycke, kan andra hälsovårdstjänstleverantörer få dina patientuppgifter från SHVS:s patientdatasystem och tvärt om. Fördelen med detta är att om du besöker en läkare någon annanstans, överförs uppgifterna också till SHVS och kan därmed beaktas vid senare besök. Uppgifter överförs mellan olika parter endast om du har samtyckt till detta. Du kan själv välja vilka uppgifter som är synliga för vilka tjänsteleverantörer. Du kan när som helst annullera samtycket.

Läs mer och ta i bruk Mina Kanta-sidor på omakanta.fi.

Läs egenvårdsguiderna

SHVS har mångsidiga guider och broschyrer för främjande av de studerandes hälsa och som hjälp vid egenvård. Läs mer om dem här.