Studentkårer som hör till SHVS:s verksamhetsområde

SHVS:s tjänster kan anlitas av medlemmarna i studentkårerna vid de läroanstalter som upptas i förteckningen:

Helsingfors
Aalto-universitetet, Handelhögskolan
Aalto-universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur
Helsingfors universitet
Bildkonstakademin
Sibelius-Akademin
Svenska handelshögskolan
Konstuniversitets Teaterhögskolan
 
Esbo (Otnäs)

Aalto-universitetet, Högskolan för ingenjörsvetenskaper 

Aalto-universitetet, Högskolan för elektroteknik

Aalto-universitetet, Högskolan för kemieteknik

Aalto-universitetet, Högskolan för teknikvetenskaper

 

Joensuu
Östra Finlands universitet
 
Jyväskylä
Jyväskylä universitet
Chydenius (Karleby)
 
Kuopio
Östra Finlands universitet
Sibelius-Akademin
 
Villmanstrand
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 
Uleåborg
Oulu universitet
 
Raumo
Turku universitet, Rauman opettajankoulutuslaitos
 
Rovaniemi
Lappland universitet
 
Nyslott
Östra Finlands universitet, kansainvälisen viestinnän laitos
Östra Finlands universitet, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos
 
Tammerfors
Tampereen teknillinen yliopisto
Tammerfors universitet
 
Åbo
Turun kauppakorkeakoulu
Turku universitet
Åbo Akademi
 
Vasa
Vasa universitet
Svenska handelshögskolan
Åbo Akademi