Vem får anlita SHVS tjänster?

Du kan anlita SHVS:s tjänster om du är universitets- eller högskolestuderande som studerar för grundexamen och har betalat din medlemsavgift till en studentkår som hör till SHVS:s verksamhetsområde.

För varje medlem betalar studentkårerna en hälsovårdsavgift av försäkringspremienatur till SHVS. Avgiften är 54 € för varje studerande som studerar för grundexamen. Det är inte fråga om en separat avgift som betalas i anslutning till kåravgiften

Hur länge kan du anlita tjänsterna?

Du kan använda SHVS:s tjänster så länge som ditt studentkårsmedlemskap är i kraft.

  • Om du har betalat din studentkårs medlemsavgift för hela läsåret, börjar din rätt att använda SHVS:s tjänster den 1 augusti och slutar den 31 juli.
  • Höstterminens medlemskap börjar 1.8 och slutar 31.12.
  • Vårterminens medlemskap börjar 1.1 och slutar 31.7.

OBS! Medlemsavgiften ska vara betald före en mottagningstid vid SHVS trots att mottagningstiden skulle infalla före medlemsavgiftens förfallodatum. Informationen om att medlemsavgiften är betald överförs till SHVS inom några dagar efter att du betalat avgiften. Var beredd på att bevisa att ditt studentkårsmedlemskap är i kraft antingen med ett giltigt studentkort, universitetets studieintyg eller med kvitto för studentkårs medlemsavgift / sjukvårdsavgift.

OBS! Du kan inte heller använda Self-tjänsten om du inte betalat avgiften.

Om du studerar för två examina,

varav den ena är en grundexamen och den andra en påbyggnadsexamen har du rätt att anlita samtliga SHVS-tjänster efter att ha betalat medlemsavgiften till studentkåren.

Studentkårerna redovisar hälsovårdsavgiften till SHVS bara en gång per studerande. Kontakta din egen studentkår om något är oklart. SHVS sköter inte eventuella återbetalningar.

Ta med ditt studiekort eller någon annan utredning över att du har betalat medlemsavgiften till studentkåren när du kommer till mottagningen.