Styrelsen

SHVS:s styrelse har beslutanderätten och ansvaret för stiftelsens verksamhet. Styrelsens uppgift är att leda och utveckla stiftelsens verksamhet samt se till att stiftelsens verksamhet och ekonomi är ändamålsenligt organiserad.

Styrelsen består av minst sex och högst 12 medlemmar. Delegationen utser till stiftelsens styrelse en medlem som förslagits av Folkpensionanstalten, en som föreslagits av Finlands Kommunförbund och en som föreslagits av SHVS:s personal samt tre medlemmar som föreslagits av Finlands studentkårers förbund. Styrelsen sammanträder ungefär en gång per månad.

Stiftelsens styrelse utser verkställande direktören och de ledande tjänstemännen. Verksamhetställande direktören ansvarar för ledningen av stiftelsen i enlighet med de befogenheter styrelsen gett honom. Verkställande direktören föredrar även ärenden vid styrelsens sammanträden.

Styrelsen fr.o.m 2018

Styrelseordförande, kommunications- och PR-direktör, Tuomo Yli-Huttula
Vice ordförande, Chief Officer Liisa Lähteenaho
 
Medlemmar:

Direktör för Västra försäkringsdistriktet Petri Hannula, Folkpensionanstalten
Specialexpert Kirsi Marttinen
Projectchef Minttu Naarminen, Finlands studentkårens förbund (SYL)
Ordförande Mikkel Näkkäläjärvi, Finlands studentkårens förbund (SYL)
Kommunikationsspecialist, intressentkommunikation Sini Terävä, Finlands studentkårens förbund (SYL)
Ledande jurist Sami Uotinen, Kommunförbundet
Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen
Avdelningsvårdare Sari Yrjänä , Representing personnel of FSHS