Stiftelsens ledningsgrupp

Vid den operativa ledningen assisteras verkställande direktören av SHVS:s ledningsgrupp.

Ordinarie medlemmar i ledningsgruppen utöver verkställande direktören är chefsöverläkaren, ledande överläkaren för mentalvården, chefstandläkaren, ekonomidirektören och personalchefen.

Sakkunnigmedlemmar i ledningsgruppen är överläkaren för kollektiv hälsa, dataadministrationschefen, chefen för hälsovårdtjänsten, arbetarskyddschefen och kommunikationschefen. Verkställande direktören beslutar om sakkunniga och om detaljerna i mötesarbetet.

Stiftelsen har också en vid ledningsgrupp som består av medlemmarna i SHVS:s ledningsgrupp, de sakkunniga i ledningsgruppen och hälsovårdstationernas chefer. Medlemmarna i hälsovårdsstationens ledningsgrupp utses av hälsovårdstationens chef.

Läs mer om ledningsgrupperna på sidan Kontaktuppgifter.


Stiftelsens ledningsgrupp:

Sakkunniga i stiftelsens ledningsgrupp:

   
Verkställande direktör Katariina Poskiparta Överläkaren för sammhällshälsa Noora Seilo
Chefsöverläkare Päivi Metsäniemi Dataadministrationschef Sauli Kleemola
Chefstandläkare Anne Komulainen Kommunikationschef Annemari Backman
Överläkare för mentalvården Tommi Väyrynen  
Personal- och rättsdirektör Mia Lehmusvaara