Hälsovårdstationernas direktioner

SHVS har tio direktioner för hälsovårdsstationerna.

Direktionens uppgift är att följa hälsovårdstationens verksamhet och förändringarna i omvärlden samt hälsofrämjandet och arbetet för kollektiv hälsa. Direktionen behandlar frågor som rör minsning och ökning av hälsovårdstationens verksamhetsställen och andra motsvarande ärenden. Den samarbetar också aktivt med stiftelsens intressentgrupper.

Direktionens mandatperiod är twå år. Direktionen består av ordförande samt 4-6 övriga medlemmar. I direktionen sitter representanter för studentkårerna, stiftelsens personal, universiteten och den offentliga hälso- och sjukvården.

En hälsovårdsstation kan ha ett eller flera verksamhetsställen med mottagningar som de studerande kan besöka.