SHVS som organisation

Studenternas hälsovårdsstiftelse leds av Stiftelsens förvaltning som finns i Tölö (på Tölögatan 37) i Helsingfors.

SHVS verkar över hela landet vid tio administrativa hälsovårdsstationer som stiftelsens styrelse har fastställt. Hälsovårdsstationerna kan ha ett eller flera verksamhetsställen som producerar hälsotjänster för studerande.

Vem beslutar om och ansvarar för SHVS:s verksamhet?

Delegationen och hälsovårdsstationernas direktioner är SHVS:s organ. Styrelsen ansvarar för verksamheten. Verkställande direktören ansvarar för operativa ledningen av stiftelsen. Verkställande direktören assisteras av stiftelsens ledningsgrupp vid ledningen av verksamheten.