SHVS:s verksamhet och mål

Vår uppgift

SHVS.s uppgift är att tillhandlahålla tjänster inom allmän hälsa, mental hälsa och oral hälsa för universitets- och högskolestuderande som studerar för grundexamen. Stiftelsen verkar också aktivt för att främja de studerandes hälsa.

Vår mål och verksamhetsprinciper

Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att få den studerande att ta ansvar för sin hälsa. Vi uppmuntrar till sunda levnadsvanor och motion och betonar betydelsen av mänskliga relationer för det egna välbefinnandet.

Personalen

En yrkeskunnig och ansvarskännande personal är grunden för SHVS:s verksamhet. Personalens välbefinnande, arbetsförmåga och kompetens är särskilt viktiga saker för oss.

Ledningens ansvar

Stiftelsens ledning ansvarar för styrningen av resurserna och den fortlöpande utvecklingen av kvalitetsledningen.