Hoppa till verktygsfältet

Uppdaterad 13.2.2020

I statsbudgeten har totalt 3 miljoner euro reserverats för år 2020 för genomförandet av utvidgningen.

Strax före årsskiftet öronmärkte social- och hälsovårdsministeriet ytterligare 1,4 miljoner euro för de investeringar som utvidgningen kräver.

När lagen har trätt i kraft finansieras hälsovården för högskolestuderande främst av staten, vars andel av finansieringen är 77 %. Hälsovårdsavgiften som studerande betalar täcker i fortsättningen 23 % av kostnaderna.

**********

Uppdaterad 15.10.2019

Aktörer och finansiering

Centrala aktörer i utvidgningen av studerandehälsovården för högskolestuderande är Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), FPA och SHVS.

  • Till Social- och hälsovårdsministeriets uppgifter hör allmän uppföljning, styrning och utveckling.
  • FPA ansvarar för organiseringen av studerandehälsovården i hela landet, för finansieringskalkylerna och fr.o.m. början av 2021 även för insamlingen av hälsovårdsavgiften.
  • SHVS producerar tjänsterna likvärdigt och i hela landet.

I statsbudgeten har totalt 3 miljoner euro reserverats för år 2020 för genomförandet av utvidgningen. När lagen har trätt i kraft finansieras hälsovården för högskolestuderande främst av staten, vars andel av finansieringen är 77 %. Hälsovårdsavgiften som de studerande betalar täcker i fortsättningen 23 % av kostnaderna.

Varför produceras tjänsterna av SHVS?

SHVS har en stadig grund som utvidgningen av verksamheten kan bygga på. Som bas har SHVS ett nationellt patientdatasystem som är integrerat med nationella system, färdiga verksamhetsstrukturer och multiprofessionella samarbetsnätverk för främjande av de studerandes hälsa. I enlighet med de studerandes önskemål och behov har SHVS under de senaste åren utvecklat och tagit i bruk digitala lösningar som är kostnadseffektiva och kan anpassas för att betjäna den växande och heterogena grupp som de studerande utgör.

En viktig aspekt är också den förståelse och det specialkunnande som SHVS innehar beträffande utvecklingsmässiga drag hos unga vuxna och hur dessa påverkar de studerandes hälsa och användning av hälsovårdstjänster.