Hoppa till verktygsfältet

Uppdaterad 16.12.2020

Rekryteringen går fortsättningsvis snabbt framåt. Vi har redan ingått arbetsavtal med över 300 nya arbetstagare, medan rekryteringen för en del jobb pågår ännu. Vi har förberett oss för att fortsätta rekryteringsprocesserna vid behov ännu nästa år för en del jobbtillfällen. Närmare information om de jobb som ännu är lediga hos oss hittar du på våra rekryteringssidor: https://laajentuminen.yths.fi/#/

********

Uppdaterad 3.11.2020

Rekryteringen är inne i ett mycket intensivt skede. Nya jobb har utannonserats från och med juni, men de flesta rekryteringarna koncentreras just till den här delen av hösten. För närvarande pågår rekryteringen till över 300 jobb. Av dessa kan en del sökas just nu, medan vi när det gäller en del av jobben redan har kommit vidare till andra skeden i rekryteringsprocessen. Under hösten kommer vi att utannonsera ännu fler jobb vid olika serviceställen runtom i landet. Också i fortsättningen kommer vi att meddela om lediga jobb på våra rekryteringssidor på adressen www.rekry.yths.fi.

********

Uppdaterad 4.9.2020

Rekryteringarna runtom i landet har inletts och just nu lediganslås nya jobb kontinuerligt. Rekryteringarna framskrider i regel en personalgrupp i taget och de nya orterna prioriteras. Vårt mål är att före årsskiftet rekrytera tillräckligt men måttligt med personal. I början av nästa år kommer vi att noggrant följa med hur användningen av tjänsterna förverkligas för att kunna komplettera resurserna vid behov. 

En del av rekryteringsbehovet kan vi täcka med vår nuvarande personal. Bland vår personal finns både deltidsanställda som uttryckt en önskan om att öka sin arbetstid och anställda som önskat förflyttning till en annan ort. Det är positivt att erfarna SHVS-anställda flyttar till nya serviceställen för att starta verksamheten. Jobb som lediganslås kan också i fortsättningen följas på våra rekryteringssidor.

********

Uppdaterad 16.6.2020

Rekryteringen av ny personal har börjat i juni. I det första skedet söks bl.a. mentalvårdspersonal till serviceställen runtom i landet. Vårt mål är att också lediganslå jobb för de yrkesgrupper inom vilka det största antalet personer ska rekryteras.

Om du har en utbildning inom hälso- och sjukvård och är intresserad av att jobba hos SHVS, kom ihåg att följa med uppdateringarna på våra rekryteringssidor. Om du vill kan du också lämna dina kontaktuppgifter.

********

Uppdaterad 14.4.2020

Rekryteringarna fortsätter i vår under exceptionella förhållanden. Även om vårens rekryteringsevenemang har ställts in på grund av coronaviruspandemin fortsätter vår rekryteringskommunikation i andra kanaler. Vi kommer också att använda oss av nya kanaler, exempelvis annonser i Terveysportti. Vårt mål är att inleda de första rekryteringarna under våren, men nya jobb läggs ut i större utsträckning först till hösten.

Som ett nytt inslag på rekryteringssidorna har vi infogat en karta som visar jobb som kommer att utlysas uppdelade enligt ort och yrkesgrupp. På våra rekryteringssidor är det också möjligt att meddela sitt intresse för jobb som kommer att utlysas hos oss. Genom att skicka i sina kontaktuppgifter via ett formulär får intresserade riktad information om jobb som kan sökas och annan förhandsinformation om vår rekrytering. Hittills har hela 1 550 potentiella arbetssökande lämnat sina kontaktuppgifter!

********

Uppdaterad 13.2.2020

Utvidgningen av vår verksamhet medför nya jobb. I början av året lanserade vi våra nya rekryteringssidor, där det nu finns en egen sida om utvidgningen. Där finns grundläggande information om utvidgningen i form av text och videor. På sidan ”Jobba hos oss 2021” kan de som är intresserade av de jobb som skapas i och med utvidgningen lämna sina kontaktuppgifter och beställa meddelanden om jobb som blir lediga. Hittills har cirka 1 000 personer lämnat sina kontaktuppgifter!

Vi ses i Uleåborg och Tammerfors i februari–mars:

  • Pohjolan lääkäripäivät (Pohjolas läkardagar) 19–21.2. Oulun Musiikkikeskus, mässavdelning 8
  • Tampereen lääkäripäivät (Tammerfors läkardagar) 9–20.3.

********

Uppdaterad 10.12.2019

De bästa experterna inom studerandehälsovård jobbar vid SHVS och utvecklar tillsammans smidig vård av hög kvalitet. I och med utvidgningen behöver vi anställa flera motiverade proffs. Är du intresserad av att jobba för studerandes hälsa på en multiprofessionell arbetsplats? Kom och träffa oss på mässor och diskutera arbete inom studerandehälsovård!

Vi ses på följande evenemang:

  • Itä-Suomen suunterveyspäivät (Munhälsodagarna i Östra Finland) 9–10.1 Kuopio stadsteater
  • Turun hammaslääkäripäivät (Tandläkardagarna i Åbo) 17–18.1 Bio City, mötescentret Mauno
  • Pohjolan lääkäripäivät (Pohjolas läkardagar) 18–21.2 Oulun Musiikkikeskus, mässavdelning 8

Vår rekryteringssida förnyas i början av året. Då hittar du också mer information om SHVS utvidgning och rekrytering där. I januari är det alltså värt att ta en titt på sidan rekry.yths.fi.

********

Uppdaterad 15.10.2019

SHVS har för närvarande cirka 550 anställda (425 årsverken) på 12 olika serviceställen. Över 80 % av vår personal har fast anställning.

I vår multiprofessionella personal ingår allmänläkare, hälsovårdare, sjukskötare, fysioterapeuter, tandläkare, tandskötare, munhygienister, psykologer, specialistläkare i psykiatri, psykiatriska sjukskötare samt övrig personal som stöder vårdarbetet och utför administrativt arbete. Hälsovårdspersonalen utgör 90 % av våra anställda. (se figur)

I och med utvidgningen behövs ett betydande antal nya yrkeskunniga anställda för att betjäna det större klientelet. Enligt nuvarande uppskattning behövs ytterligare minst 350 årsverken. Under slutet av år 2019 klarnar det slutliga antalet anställda och inom vilka yrkesgrupper de behövs.

SHVS deltar under året i flera rekryteringsevenemang runtom i landet. Jobben som hör samman med utvidgningen kan sökas under hösten 2020.

Tjänster som för närvarande är lediga annonseras på adressen rekry.yths.fi