Hoppa till verktygsfältet

Uppdaterad 16.6.2020

Rekryteringen av ny personal har börjat i juni. I det första skedet söks bl.a. mentalvårdspersonal till serviceställen runtom i landet. Vårt mål är att också lediganslå jobb för de yrkesgrupper inom vilka det största antalet personer ska rekryteras.

Om du har en utbildning inom hälso- och sjukvård och är intresserad av att jobba hos SHVS, kom ihåg att följa med uppdateringarna på våra rekryteringssidor. Om du vill kan du också lämna dina kontaktuppgifter.

********

Uppdaterad 14.4.2020

Rekryteringarna fortsätter i vår under exceptionella förhållanden. Även om vårens rekryteringsevenemang har ställts in på grund av coronaviruspandemin fortsätter vår rekryteringskommunikation i andra kanaler. Vi kommer också att använda oss av nya kanaler, exempelvis annonser i Terveysportti. Vårt mål är att inleda de första rekryteringarna under våren, men nya jobb läggs ut i större utsträckning först till hösten.

Som ett nytt inslag på rekryteringssidorna har vi infogat en karta som visar jobb som kommer att utlysas uppdelade enligt ort och yrkesgrupp. På våra rekryteringssidor är det också möjligt att meddela sitt intresse för jobb som kommer att utlysas hos oss. Genom att skicka i sina kontaktuppgifter via ett formulär får intresserade riktad information om jobb som kan sökas och annan förhandsinformation om vår rekrytering. Hittills har hela 1 550 potentiella arbetssökande lämnat sina kontaktuppgifter!

********

Uppdaterad 13.2.2020

Utvidgningen av vår verksamhet medför nya jobb. I början av året lanserade vi våra nya rekryteringssidor, där det nu finns en egen sida om utvidgningen. Där finns grundläggande information om utvidgningen i form av text och videor. På sidan ”Jobba hos oss 2021” kan de som är intresserade av de jobb som skapas i och med utvidgningen lämna sina kontaktuppgifter och beställa meddelanden om jobb som blir lediga. Hittills har cirka 1 000 personer lämnat sina kontaktuppgifter!

Vi ses i Uleåborg och Tammerfors i februari–mars:

  • Pohjolan lääkäripäivät (Pohjolas läkardagar) 19–21.2. Oulun Musiikkikeskus, mässavdelning 8
  • Tampereen lääkäripäivät (Tammerfors läkardagar) 9–20.3.

********

Uppdaterad 10.12.2019

De bästa experterna inom studerandehälsovård jobbar vid SHVS och utvecklar tillsammans smidig vård av hög kvalitet. I och med utvidgningen behöver vi anställa flera motiverade proffs. Är du intresserad av att jobba för studerandes hälsa på en multiprofessionell arbetsplats? Kom och träffa oss på mässor och diskutera arbete inom studerandehälsovård!

Vi ses på följande evenemang:

  • Itä-Suomen suunterveyspäivät (Munhälsodagarna i Östra Finland) 9–10.1 Kuopio stadsteater
  • Turun hammaslääkäripäivät (Tandläkardagarna i Åbo) 17–18.1 Bio City, mötescentret Mauno
  • Pohjolan lääkäripäivät (Pohjolas läkardagar) 18–21.2 Oulun Musiikkikeskus, mässavdelning 8

Vår rekryteringssida förnyas i början av året. Då hittar du också mer information om SHVS utvidgning och rekrytering där. I januari är det alltså värt att ta en titt på sidan rekry.yths.fi.

********

Uppdaterad 15.10.2019

SHVS har för närvarande cirka 550 anställda (425 årsverken) på 12 olika serviceställen. Över 80 % av vår personal har fast anställning.

I vår multiprofessionella personal ingår allmänläkare, hälsovårdare, sjukskötare, fysioterapeuter, tandläkare, tandskötare, munhygienister, psykologer, specialistläkare i psykiatri, psykiatriska sjukskötare samt övrig personal som stöder vårdarbetet och utför administrativt arbete. Hälsovårdspersonalen utgör 90 % av våra anställda. (se figur)

I och med utvidgningen behövs ett betydande antal nya yrkeskunniga anställda för att betjäna det större klientelet. Enligt nuvarande uppskattning behövs ytterligare minst 350 årsverken. Under slutet av år 2019 klarnar det slutliga antalet anställda och inom vilka yrkesgrupper de behövs.

SHVS deltar under året i flera rekryteringsevenemang runtom i landet. Jobben som hör samman med utvidgningen kan sökas under hösten 2020.

Tjänster som för närvarande är lediga annonseras på adressen rekry.yths.fi