Hoppa till verktygsfältet

Uppdaterad 16.12.2020

December månad är kampanjmånad. Informationen om SHVS2021 och förändringarna i studerandehälsovården kommer att föras fram ännu mer aktivt än tidigare i olika kanaler, och även FPA genomför en kampanj för att informera de studerande om sådant som rör hälsovårdsavgiften. Ta en titt på kampanjvideon som under december också kan ses bl.a. på Youtube och Facebook.

**********

Uppdaterad 4.12.2020

**********

Uppdaterad 3.11.2020

Den första delen av SHVS studerandekampanj har sedan början av september varit synlig i många kanaler i sociala medier och i appar för studerande. Målet med det första skedet var att göra högskolestuderandena medvetna om den kommande förändringen och berätta var det finns mer information.

Skede 2 i SHVS studerandekampanj inleds i slutet av oktober och fortsätter till slutet av november. Den här delen av kampanjen har två teman: servicenätverket och tjänster samt användningen av dem. Skede 3 i kampanjen infaller i december, och då påminner vi om förändringen som träder i kraft 1.1.2021 och förbereder oss för förändringen tillsammans och på ett likvärdigt sätt. Samtidigt genomför också FPA en kampanj för att informera om hälsovårdsavgiften.

När det gäller kommunikationen samarbetar vi med studerandeorganisationerna och högskolorna. Det gemensamma målet för alla är att informationen om hälsovård för högskolestuderande når de studerande och att de i januari på ett smidigt sätt kan börja använda SHVS tjänster.

**********

Uppdaterad 4.9.2020

Höstens studerandekampanj startar vecka 37. Den köpta delen av kampanjen syns bland annat i Tuudo och Frank, flera sociala medier och Google Ads-marknadsföring. Också våra egna kommunikationskanaler används i ännu större utsträckning än tidigare för att kommunicera om förändringarna i studerandehälsovården och utvidgningen av SHVS. Vi hoppas att vi får synlighet även genom läroanstalterna och studerandeorganisationerna. Du känner igen kampanjen på den rosa färgen och människogestalterna.

SHVS 2021 -kampanjen börjar 7.9. och fortsätter hela hösten

**********

Uppdaterad 16.6.2020

Vi förbereder oss just nu för höstens kommunikationskampanj som riktas till de studerande. Målet för kampanjen som går under hasgtaggen#SHVS2021 är

  • Smidig förändring – De studerande får en uppfattning om den kommande förändringen, när den sker och vilken inverkan den har.
  • Tjänsterna i bruk – De studerande känner till SHVS servicenätverk och vad som ingår i servicen, vet hur de får tillgång till tjänsterna och kan använda tjänsterna inom studerandehälsovården enligt sina egna behov.
  • Kunskap om betalningspraxis – De studerande vet varför och hur hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas och när den ska betalas.

Tutorvideorna som publicerades under våren har fått ett gott mottagande. Videohelheterna och de enskilda avsnitten har med sina olika språkversioner över 1 400 visningar!

Se videon >

**********

Uppdaterad 14.4.2020

SHVS och FPA:s gemensamma tutorutbildningar har startat. I utbildningarna som sker på distans under våren och hösten förklarar vi SHVS utvidgning och förändringarna i studerandehälsovården ur de studerandes synvinkel. Utbildningsmaterialet finns tillgängligt på tre språk.

Tillsammans med FPA genomför vi i höst en omfattande kommunikationskampanj där vi riktar oss direkt till de studerande och berättar om de förändringar som den nya lagen medför. Kommunikationen planeras i tätt samarbete med FSF och SAMOK och kampanjen genomförs på tre språk.

Målet för kampanjen är att förändringen ska bli smidig, att det går enkelt för de studerande att börja använda tjänsterna och få grepp om betalningspraxis och att aktörerna inom studerandehälsovården blir bekanta för dem.

Det visuella uttrycket för höstens kampanj har offentliggjorts. Det bygger på SHVS rosa och FPA:s gula färger. Som bildelement valdes olika grafiska ansikten som är universella och som alla kan identifiera sig med.

**********

Uppdaterad 13.2.2020

Vi kommunicerar om utvidgningen på våra webbsidor på tre språk på de nya sidorna YTHS 2021 / SHVS 2021 / FSHS 2021. Även innehåll som publicerats förra året finns nu på alla tre språk.

Servicenätverket publicerades torsdagen 13.2. I det inledande skedet informerades SHVS personal och medier samt representanter för studerande. Nu informeras alla intressegrupper: servicenätverket presenteras och lyfts fram på våra webbsidor, i nyhetsbrev, i sociala medier och under evenemang för studerande.

Planeringen av vårens och höstens kampanjer och kampanjdesignen är på god väg. Vi planerar kommunikationsmaterial, kanaler som når mjöligast många och turnéer vid rätt tidpunkter i samarbete med FPA, FSF och SAMOK. Vi deltar också i evenemang som arrangeras av FSF och SAMOK – hoppas vi ses!

**********

Uppdaterad 10.12.2019

Kommunikationen spelar en viktig roll i SHVS 2021-projektet. Framgångsrik kommunikation om projektet till alla centrala intressegrupper säkerställer att projektet framskrider kontrollerat och enligt tidtabellen. Framgångsrik kommunikation bidrar framför allt till att utvidgningen genomförs smidigt ur klienternas synvinkel; tjänsterna och användningen av dem samt servicenätverket är bekanta och det är lätt att hitta mer information genom olika kanaler.

Information om utvidgningen på tre språk år 2020

I kommunikationskalendern för år 2020 finns planerade kommunikationskampanjer riktade till såväl personalen, potentiella arbetstagare, medier, samarbetsparter som studerande. Nyhetsbrev publiceras oftare när projektet framskrider och också informationsvideor produceras regelbundet. Nästa informationsvideo publiceras i januari och handlar om servicenätverket. Från och med början av året kommunicerar vi om utvidgningen på tre språk: finska, svenska och engelska.

Under våren 2020 arrangerar vi i samarbete med FSF, SAMOK och FPA en s.k. tutorturné med syfte att vägleda tutorer i hur de ska informera om studerandehälsovårdstjänster. Inför hösten planeras en popup-turné på olika campus för att nå studerande. Vi informerar mer om detta så snart schemat är fastslaget, så håll utkik efter det!

**********

Uppdaterad 15.10.2019

Utvidgningen av SHVS verksamhet och lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande påverkar förutom SHVS verksamhet och hela personalen i stor utsträckning även andra intressegrupper. Därför vill vi kommunicera mångsidigt och aktivt i flera olika kanaler om hur projektet framskrider. Centrala kanaler för den externa kommunikationen är våra webbsidor, nyhetsbrev och informationsvideor.

Informationsvideor och nyhetsbrev

Informationen i videoform riktar sig framför allt till studerande och betjänar student- och studerandekårernas behov. Den första videon publicerades i början av oktober 2019 och handlade om utvidgningen på ett allmänt plan. Informationsvideor produceras med jämna mellanrum och nästa video publiceras i januari 2020 och handlar om servicenätverket.

I oktober 2019 inleddes också produktionen av nyhetsbrev som riktar sig till intressegrupper. Nyhetsbrev produceras bland annat för studerandeorganisationer, läroanstalter och expertorganisationer inom hälsovård. Om du vill få nyhetsbreven, kontakta viestinta@yths.fi