Hoppa till verktygsfältet

Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Lagreformen medför många förändringar ur såväl aktörernas som klienternas synvinkel. För oss på SHVS innebär det bland annat en ökning av antalet klienter och anställda, nya serviceställen och ett mer omfattande servicenätverk än tidigare samt nya sätt att producera tjänster. För klienterna innebär förändringarna bland annat mångsidigare distanstjänster och digitala tjänster samt nya sätt att uträtta ärenden. Mer information om förändringarna finns i respektive underavsnitt. Uppgifterna om hur de olika helheterna framskrider uppdateras regelbundet på dessa sidor, så återkom gärna.

Studerande, bemästra fakta!

Hurdana tjänster erbjuder SHVS och vem kan anlita dem?

Läs om när- och distanstjänster och om hur du använder tjänster.

Hälsovårdsavgiften betalas från och med 1.1.2021 till FPA.

Var Q där A. Här kan du ställa din egen fråga.

SHVS2021 -information till samarbespartner