Rusmedel och hälsa

 

ALKOHOL 

 

 

 

 NARKOTIKA 

 

 

 

 TOBAK

 

 

 

 

Rusmedelsbruk orsakar förändringar i den fysiska hälsan och långvarigt rusmedelsbruk är farligt. Rusmedel påverkar också de psykiska funktionerna, sinnesstämningen och medvetandet, och rusmedel används i hopp om just dessa förändringar.

Hu påverkar olika rusmedel användarens känslor och handlingar genom transmittorer i hjärnan?
Droglänkens animation Droger och hjärnan  beskriver i detalj effekterna av
alkohol, nikotin, cannabis, kokain, heroin, ecstasy och amfetamin
på hjärnans funktion.

Rusmedelsbruk berättar ofta om behov av hjälp. Rusmedelsmissbruk kan ofta likställas med psykiska problem. Rusmedelsbruk förknippas med många olika beteende-, koncentrations- och humörstörningar. Rusmedelsbruket kan öka i samband med psykiska sjukdomar. Ibland används rusmedel också i ett försök att själv bota psykiska sjukdomar, men då försvåras tillståndet vanligen.