Resehälsorådgivning

Resehälsorådgivningen håller stängt 17.12.2019–2.1.2020.

Resehälsorådgivningen är avsedd för studerande som ska ut och resa. Resehälsorådgivning ges av en hälsovårdare med stöd av en läkare.

1. Gör upp en detaljerad resplan och fyll i resehälsoformuläret i Self-tjänsten redan tre månader före resan för att eventuella vaccinserier ska kunna utföras.
2. Hälsovårdaren går igenom formuläret och skickar dig reserelaterade anvisningar i Self-tjänsten.

 

3. Om du har bakomliggande sjukdomar eller använder regelbunden läkemedelsbehandling, behöver läkemedel för förebyggande av malaria eller om dina svar innehåller något annat som särskilt måste beaktas, ringer hälsovårdaren dig inom 10 vardagar på numret som finns i SHVS:s patientregister.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade.

OBS! Samtalet kommer från ”okänt nummer”.

 

Vaccinationer

Basvaccinationer

Utred dina tidigare vaccinationer (vaccinationskort, militärtjänst, lokal hälsovårdscentral, patientarkiv, företagshälsovård, privata läkarstationer).

Kontakta SHVS:sverksamhetsställe på din egen ort om du endast behöver basvaccinationer: vaccination mot stelkramp och difteri (Tet-d), vaccination mot hepatit och vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR), poliovaccin.

Vaccinrekommendationer för resmål

Om du behöver vacciner och/eller malarialäkemedel, skriver SHVS:s reseläkare ut ett e-recept direkt till apoteket. Ta gärna kontakt redan tre månader före resan för att eventuella vaccinserier ska kunna utföras.

Om din resa börjar inom 6 veckor, kontakta ditt närmaste verksamhetsställeför bedömning av behovet av hepatitvaccin.

 

Resor och hälsa

Kolla vad du ska göra före resan, under resan och efter resan.

 
 

 

Läs mera

Aktuell och viktig information om resehälsa och landspecifika rekommendationer finns här:

Matkailijan Terveysopas (THL, på finska)

Kontrollera behovet av malariaprofylax på webbsidan Fit for travel