Uutinen
Open menu

Högskolestuderande har ätit förmånligt redan i 40 år

Nyheter

4 okt 2019

Tack vare måltidsstödet från FPA kan högskolestuderande äta hälsosam och mångsidig mat till förmånligt pris. Att äta huvudmåltiden på en studentrestaurang förbättrar kvaliteten på den studerandes kost.

I Finland finns det ca 320 restauranger där högskolestuderande får förmånligare lunch genom att visa upp sitt studiekort, detta tack vare måltidsstödet. Måltidsstödet innebär att studentmåltiden blir 1,94 euro billigare per dag. En studerande betalar högst 2,60 euro för en måltid till grundpris och 3,75–4,95 euro för en specialportion som tillretts av dyrare råvaror. Årligen används ca 32 miljoner euro till måltidsstöd och det äts ca 14,6 miljoner måltider som subventionerats med måltidsstöd.

Luncher för högskolestuderande har subventionerats sedan hösten 1979. Studerande vid yrkeshögskolor fick rätt till måltidsstöd 1996.

Maten i studentrestaurangerna främjar de studerandes hälsa och ork

Enligt hälsoundersökningen för högskolestuderande (Hälsoundersökning 2016) är det oftast de studerande som äter sin huvudmåltid i en studentrestaurang som äter en hälsofrämjande kost. Studentrestaurangernas utbud regleras av den måltidsrekommendation som sammanställts av FPA och Statens näringsdelegation. Restaurangerna ska dagligen servera en måltid till studerandepris, som ska täcka ungefär en tredjedel av en studerandes dagliga energibehov, och förutom huvudrätt omfatta sallad, bröd och bredbart pålägg samt måltidsdryck. Den mat som uppfyller måltidsrekommendationerna ska dagligen märkas ut på matsedlarna.

Enligt hälsoundersökningen har en femtedel av de högskolestuderande inte utnyttjat studentrestaurangernas tjänster alls.

Genom den hälsoundersökning som ska utföras våren 2020 utreds för första gången vilka faktorer som minskar de studerandes intresse för att äta i studentrestaurangerna. Genom undersökningen kartläggs också annat med anknytning till de studerande kost.

FPA och SHVS uppmuntrar studerande till att äta lunch på studentrestaurangerna

Under höstterminen 2019 påminner FPA och SHVS med sin kampanj ”FPA hjälper dig äta rätt” de studerande om måltidsstödet och om betydelsen av hälsosam kost. Syftet är att uppmuntra de studerande till att utnyttja måltidsstödet och äta den hälsosamma mat som dagligen serveras i studentrestaurangerna.

I det material som finns framsatt i studentrestaurangerna ges råd om hur man sammanställer en lagom stor, mångsidig och färggrann lunch. Dessutom påminns de studerande om att visa upp studiekortet eller FPA:s måltidsstödskort vid restaurangens kassa.

Närmare information:
Information om måltidsstödet: www.fpa.fi/maltidsstod
Sökfunktionen
för studentrestauranger: www.kela.fi/web/sv/maltidsstod-restauranger
Rekommendation om måltider för högskolestuderande – Mat ger hälsa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/160803