Uutinen
Open menu

Vet du att du kan använda distansmottagning inom hälsobesök?

Nyheter

10 sep 2019

SHVS kallar alla förstårsstuderande till en hälsoundersökning som består av en elektronisk hälsoenkät och vid behov ett personligt mottagningsbesök. Du kan svara på en hälsoenkät i Self. Du får en personlig bedömning av ditt hälsotillstånd och vid behov en tid till hälsovårdare eller/och tandvård.

>> Svara på en hälsoenkät i Self

Distansmottagning var som helst

Visste du att du kan använda distansmottagning inom hälsobesök? När du svarar på hälsoenkäten, kan du önska att mottagningen sker på distans via en videolänk eller på SHVS:s verksamhetsställe. Utgående från dina svar rekommenderar hälsovårdaren dig ett mottagningsbesök på distans eller på FSHS:s distansmottagning. Vi har testat distansmottagning under våren och sommaren 2019. Nu kan du använda distansmottagning vid alla verksamhetsenheter bl.a. inom följande:

  • Hälsobesök,
  • nutritionsrådgivning,
  • fortsättningsbesök inom fysioterapi och
  • fortsättningsbesök inom allmän hälsa och mental hälsa.

Du kan använda distansmottagning också inom oral hälsa i Helsingfors och Tammerfors. Fråga mera om distansmottagning, när du bokar tiden.

>> Läs mer om distansmottagningen

>> Läs mer om hälsoenkäten